Va�i ne�t v�� CRI            Ban ti��ng Vi��t Nam
Trang chu� | Chuy�n ��� | Th�� du�c th�� thao | Nha� Tr���ng | H��p th� Ngo�c A�nh | Ba�ch Khoa TQ
 
Th��i s�� | V�n hoa� | Du li�ch | Vui ch�i gia�i tri� | T��ng h��p | Tin a�nh | Ho�c ti��ng Trung Qu��c      Va�o Trang Cu� >>
 
 
• Nhà nữ sử học đầu tiên Trung Quốc- Ban Chiêu
• Phụ nữ nổi tiếng thời cổ Trung Quốc Công chúa Văn Thành
• Mối tình son sắt giữa Lão Xá với bà Hồ Khiết Thanh
• Diễn biến của Hung Nô trong lịch sử TQ
• Bà Tống Khánh Linh với thư ký người châu Âu
• Hoàng đế và Cung tần mỹ nữ của thời nhà Thanh nghỉ mát bằng cách nào?
• Các Hoàng đế thời Đường đam mê đan dược
• Các Trạng nguyên Ông Đồng Hoà, Trương Hiếu Tường và Vương Xuân Lâm
• Các Trạng nguyên Liễu Công Nguyên, Trịnh Hạo và Phó Thiện Tường
• Trạng nguyên nổi tiếng TQ: Thôi Nguyên Hàn-Quách Tử Nghi và Vương Duy
• Trạng nguyên ngay thẳng dám nói thật - Tôn Phục Già
• Vì sao thời Tống TQ cùng lúc thuyên giảm hơn 19 vạn quan lại?
• Tài tử dí dỏm   người văn hóa khổng lồ
• Những Nhà Sư đi thỉnh kinh sớm nhất Trung Quốc
• Lý Bạch -Phong lưu thanh thoát, tiên thần trong thơ
• Vì sao Từ Hy thái hậu lại phải kính nể Từ An thái hậu?
• Hai vị tướng quân giỏi võ Thiếu Lâm
• Thần tài trị thế
• Mối tình sắt son giữa bà Tống Khánh Linh với ông Tôn Trung Sơn
• Bà Võ Tắc Thiên với hoa Mẫu Đơn
• Tình nghĩa khó quên giữa thủ tướng Chu Ân Lai và ông Chales
• Vì sao ba đời vua cuối thời nhà Thanh đều tuyệt tự?
• Nhà tư tưởng thời cổ Trung Quốc -Vương Sung
• Ông Tưởng Giới Thạch với ba chị em họ Tống
• Đ/C Mao Trạch Đông đọc bộ "Tư trị thông giám" 17 lần
• Lý Đại Chiêu—Người đi trước Cách mạng hiến thân cho chân lý
• Lỗ Tấn- Nhà văn hào yêu ghét phân minh
• Lý Thời Chân –Thầy Thuốc nổi tiếng thời nhà Minh
• Đường Bá Hổ—Họa sĩ nổi tiếng phong lưu thời Minh
• Tào Tuyết Cần- Nhà Tiểu thuyết nổi tiếng thời nhà Thanh
SearchYYMMDD