Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  Phu n ni ting thi c Trung Quc Cng chua Vn Thanh
   2009-10-14 17:18:01    cri
Trn lich s Trung Quc, co rt nhiu cng chua hoc con gai giong ho nha vua ga cho quc vng nc ngoai, trng hp nay chia lam hai loai: Mt la vi quc lc suy yu, lam thng gia vi hoang tc nc ngoai co th chiu c ti toan cuc; hai la quc lc hung manh, lam thng gia vi nhng nc lang ging gi gin an ninh cho khu vc bin gii. Vao thi ky ng Thai tng Ly Th Dn, cng chua Vn Thanh ga i xa cho Th Phan, nang la mu mc cua trng hp th hai.

Th Phan chinh la khu vc Ty Tang ngay nay. Ngi Th Phan sng bng ngh chn nui la chinh. Th ky th 7 cng nguyn, Chi-tng-nng-chan ni ngi la vua Th Phan, moi ngi goi ng la Sng-chan-can-pu. ng la mt vi lanh tu dung cam oai phong, dn qun i thng nht nhiu b lac trn cao nguyn Thanh Hai Ty Tang, tht lp vng quc hng thinh, ong tai La Sa ngay nay.

Nm 639 cng nguyn, Song- chan- can- pu a qun tn cng Tung Chu, mt thanh ph bin gii thi nha ng, bi qun nha ng anh bai, Sng-chan-can-pu anh cui u xng thn, lai con cu hn vi triu inh nha ng. ng Thai Tng ben nhn li, ng tuyn chon c con gai giong ho nha vua gioi lam th vit sach, va phong nang la cng chua Vn Thanh ri em ga nang cho Sng-chan-can-pu.

Trai qua hn mt thang ln li gian kh, gio thi tuyt bay, cng chua Vn Thanh mi ti c Ha Nguynni bt ngun cua sng Hoang Ha, Sng-chan-can-pu ich thn dn rt nhiu ngi va nga ra y ng i nghnh tip. Gai thi xinh ep thuy mi, trai thi khi ng tun tu, th la hai ngi u phai long nhau. Sng-chan-can-pu lin t chc l ci linh inh, ngoai ra con cho xy ring mt cung in nguy nga hoanh trang tng cng chua Vn Thanh, ao nc co cy, inh ai lu cac trong cung inh u c thit k theo phong cach kin truc cung in triu inh nha ng. co cang nhiu im chung vi cng chua Vn Thanh, Sng-chan-can-pu lin thay trang b phuc nha ng do chinh Cng chua ct khu cho, ngoai ra con nh cng chua day ting Han cho minh, hai v chng tn trong ln nhau, thng yu nhau nht mc.

Sau khi i sng a c n inh, cac tuy tung cung cng chua n Th Phan bt u trin khai nhim vu cua minh. Cac nhac cng dn tc Han din tu nhac dn tc Han, khin cho loai m nhac nay cang tr nn chinh quy. Sng-chan-can-pu ra lnh cho con chau cac ai thn va quy tc hoc vn hoa dn tc Han. Ngoai ra ng con tuyn chon mt s thanh nin nam n dn tc Tang n thanh Trang An nha ng hoc tp.

Cac th ky thut nng nghip day ky thut canh tac cy lng thc cho hoc vin Th Phan, c bit day ho phng phap trng du nui tm, khin cho ngi Th Phan cung co hang dt t lua cua minh. Tt ca nhng vic nay, a nng cao rt nhiu i sng cua ba con Th Phan, nhn dn Th Phan ht sc cam kich cng lao cua cng chua Vn Thanh.

Nm 650, ng Thai Tng Ly Th Dn bng ha, thai t ln ni ngi, hoang mi phong Sng-chan-can-pu la Ty Hai Qun vng, ri c ngi mang theo nhiu vang bac chu bau, t lua, th tp va cac loai hat ging i Th Phan tng cho Sng-chan-can-pu, ngoai ra con mang tng cho cng chua Vn Thanh trang sc va my phm, khen ngi cng c hoa thn cua cng chua Vn Thanh.

Trong thi ky nay, cac mt qun s, chinh tri, kinh t, vn hoa v v ... cua Th Phan a co s phat trin vt bc, do vy ma lam ba chu vung Ty vc, Th Phan a tr thanh tm binh phong cua triu inh nha ng tai phia Ty. V sau, do nhiu nguyn nhn, ng Cao Tng c ai tng Tit Nhn Tho dn qun i anh Th Phan, t o quan h cua hai bn dn dn xa lanh nhau.

K t ngay cng chua Vn Thanh ga cho Sng-chan-can-pu, cho n khi triu inh nha ng a qun i anh Th Phan, trong sut 30 nm, do cng chua a tai lm ngh, a co s anh hng rt ln i vi s phat trin cua Th Phan va n inh cua triu inh nha ng. ang tic la ng Cao Tng khng bit nng niu quy trong, nng ni gieo rc chin tranh, khin cuc din hoa muc gia nha ng va Th Phan do cng chua Vn Thanh kh tm kinh doanh, tht khin moi ngi ngi phai au long. Nm 680, cng chua Vn Thanh lm bnh ri qua i, nhn dn th Phan ht sc au long, ho xy rt nhiu chua khp ni th cng chua Vn Thanh. n nay, cng chua Vn Thanh va cac s gia hu nghi cung i vi cng chua nm xa vn c nhn dn Ty Tang coi la thn linh.