Vai net v ai phat thanh quc t Trung QucBan ting Vit Nam

D Bao Thi Tit
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc T́ 
  Đời sống kinh t́ 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa hoc-i sng

Th gii phu n

Vn vn hoa

Cu chuyn cui tun

Truyn thanh ng Trung Quc
 
• Mua biu din sn khu quc t va Tun sn khu nhi ng khin su khu Bc Kinh ht sc nao nhit 06-02 11:37
• Din an vn hoa quc t nm 2004 05-27 23:03
• Trung Quc cng b kt qua binh chon 10 phat hin khao c ln mi nm 2003 05-18 21:00
• ng Vng Vn va bao tang My thut cua ng 05-12 12:46
• Hoat ng lin hoan Hen nhau Bc Kinh ln th 4 va Lin hoan sn khu quc t Bc Kinh ln th 2 05-06 18:13
• Bc Kinh t chc hang loat hoat ng ky nim Ngay oc sach th gii 04-27 20:15
• Trung Quc khng ngng y manh cng cuc cai cach th ch vn hoa 04-21 12:30
• C Cung Bc Kinh bao v c vt bng ky thut s 04-14 13:20
• Mt s tin vn hoa ; Khut Nguyn: nha th vi ai thi c Trung Quc 04-07 20:20
• Mt s tin vn hoa ; Khng T--nha t tng va Nha giao duc vi ai 04-05 20:06
• Th gia hu vng ho Chng 03-18 09:39
• Mt s ni dung trong ban bao cao cng tac chinh phu cua thu tng Trung Quc n Gia Bao 03-11 13:07
• Ngh thut bup b luamt trong nhng thu cng my ngh cua Trung Quc 03-03 12:58
• L trao tng giai Oscar ln th 76 se din ra vao ngay 29 02-26 10:46
• Anh sang vn minh Vn Namtrin lam c vt nc in 02-18 15:45
• Ngay 14-2 , Ngay l tinh yu 02-12 10:21
• Nha hoat hinh Herge va truyn tranh "Cuc phiu lu cua Tintin" cua ng 02-03 14:02
• Nhng ky nim khng bao gi phai m
--Chng trinh Vn vn hoa c bit mng xun Giap Thn
 01-21 14:53
• Ngi sao hi tu trong phim "V Gian ao" 01-16 12:55
• Gii thiu b phim Trung Quc "Cy vi cm vang" 01-07 18:15
• Nhn vt vn hoa tiu biu nm 2003 01-02 12:18
• Binh Ma Dong Lng Tn Thuy Hoang 12-24 14:31
• Bao v ci ngun cua nn vn hoa Ty Tang 12-17 17:25
• Trin lam anh , tranh gm trong tun vn hoa Ty Tang Trung Quc nm 2003 12-12 20:19
• Gii thiu vai net v Ty Tang 12-03 10:48
• Vng Hoc Binh 11-28 21:07
1  2  3  4  5  6