Vai net v ai phat thanh quc t Trung QucBan ting Vit Nam

D Bao Thi Tit
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc T́ 
  Đời sống kinh t́ 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa hoc-i sng

Th gii phu n

Vn vn hoa

Cu chuyn cui tun

Truyn thanh ng Trung Quc
 
• Khai quat v ng y ng dc 10-27 15:06
• Nha hang lam mon n nc ngoai Bc Kinh 09-30 16:12
• Ngoc chu vung tuyt-Tun l vn hoa Ty Tang TQ 07-29 15:46
• ng Thuy ThKho bao sng cua nn vn hoa Dn tc Thuy 07-27 17:18
• Lai lich va phong tuc Tt Han thc va Tt Thanh Minh 04-01 16:29
Con vai ngay na la n Tt Thanh Minh c truyn cua dn tc Trung Hoa . V thi tit , Thanh Minh la mt trong 24 tit trong nm ; V ngay l , Thanh Minh la ngay cung gi gia tin
• Hinh anh Quan m nghin tay nghin mt phong phu nht c bao tn trong bich hoa n Hoang 02-28 15:56
n Hoang la ni bao tn hinh anh Quan m nghin tay, nghin mt phong phu nht, h thng nht va c sc nht hin nay TQ...
• Kt Trung Quc-mt trong nhng ngh thut dn gian cua Trung Quc 01-21 09:44
Kt Trung Quc la mt trong nhng mt hang my ngh c nhiu ngi bit n va lu hanh rng rai nht cua Trung Quc trn th gii. t im cua no la mi chic kt u c kt t mt si dy, co tao hinh c ao, nu kt hp cac kt lai vi nhau...
• Bn b tiu thuyt c in ni ting TQ 01-04 17:10
Vn hoa TQ trc th ky 14, chu yu la sang tac thi ca, tan vn cung tiu thuyt ngn. Bt u t na sau th ky 14, tiu thuyt dai mi bt u ln lt ra i. Bn b tiu thuyt c in ni ting TQ ln lt la Tam Quc Din Nghia, Thuy H, Ty Du Ky va Hng Lu Mng ...
• an C TQ 11-23 14:55
V lich s cua ngh thut an c, a co s ghi chep trong Thi Kinh-Tp th ca cach y khoang 5 th ky trc cng nguyn. Chic an c c khai qut trong m Tng Hu t tinh H Bc min Trung TQ cach y a co hn 2400 nm lich s.
• Di san vn hoa TQ Cn khuc 10-28 15:32

Cn khuc bt ngun t thanh ph Cn Sn tinh Giang T min nam TQ, n nay a co hn 600 nm lich s, Cn khuc tc la tung Cn Sn, luc u chi la nhng oan hat, lan iu dn ca trong dn gian, ban u chi lu truyn vung Cn Sn, sau nay dn dn lu truyn ra toan quc.

• "T Kh toan th"-B "ai bach khoa toan th" c ai hoan chinh nht cua Trung Quc 10-28 11:23
"T Kh Toan Th" la mt b sach co qui m ln nht trong lich s Trung Quc, mt la mt b sach mang tich bach khoa co qui m ln nht trn th gii.
• Tai sao C Cung co 9999,5 phong ? 07-15 20:44
C Cung la hoang cung cua hai triu ai nha Minh va nha Thanh , la qun th kin truc g hin con vi quy m ln nht va c gi gin hoan chinh nht trn th gii . Tng truyn , C Cung tt ca co 9999 ri phong...
• Vn hin Ty Ha c phuc hi 07-07 14:20
Ty Ha la mt vng triu c ai Trung Quc do dn tc ang Xiang , mt dn tc thiu s c ai Trung Quc thit lp vao nm 1038 tai khu vc ty bc , tn tai gn hai th ky .
• Luc Tt C-ca hiu lu i cua Trung Quc 06-09 13:34
Theo thng k cha y u , Trung Quc co my chuc ngan ca hiu lu i , chu yu tp trung trong cac linh vc y dc , m thc v v...Luc Tt C la mt trong nhng ca hiu lu i nay .
• Bn phu n xu xi nht trong thi c Trung Quc 06-02 11:36
Trung QucTrung Quc co T ai my nhn , tc Ty Thi , iu Thuyn , Dng Quy Phi va Vng Chiu Qun . Trong thi c Trung Quc con co nhng rt hin c va co tai hoa ...
• TQ lai thm phat hin mi trong cng tac khao c 05-27 23:01
Tai cng trng xy dng sn vn ng phuc vu th vn hi -lim-pich Ngu Khoa Tung Bc Kinh, a phat hin 48 m c...
• Mt s iu "Nht"cua nhng nha vua Trung Quc 05-18 20:59
Quy vi va cac ban co bit trong cac triu ai thi c Trung Quc , triu ai nao co nha vua nhiu nht khng ?o la nha Thng ...
• T Ma Thin 04-27 20:11
T Ma Thin la nha vn va nha s hoc kit xut nha Ty Han Trung Quc . B S ky do ng sang tac la b s hoc tiu biu nht thi c Trung Quc va co tinh vn hoc kha cao .
• Lng Tn Thuy Hoang 04-21 12:29
Nui Ly Sn huyn Lm ng tinh Thim Ty Trung Quc , co mi trng trong xanh , phong canh ti ep . Tai chn nui phia bc co mt lng m rt ln , o la lng Tn Thuy Hoang .
• Tn Thuy Hoang 04-14 13:12
Tn Thuy Hoang , ho Doanh tn Chinh , vn la Tn Vng , 13 tui ln ngai vang , 21 tui t nm quyn va x ly vic nc . Nm 29 tui , ng dep tan nc Han . Sau o lin tip dep tan cac nc Nguy , S , Yn , Triu , T trong 5 nm , xy dng mt t nc nhiu dn tc thng nht u tin trn manh t Trung Hoa .
• Khut Nguyn : nha th vi ai thi c Trung Quc 04-07 20:22
Khut Nguyn la nha th , nha chinh tri nc S thi chin quc , la ngi sang lp S T va tac gia tiu biu cua loai hinh ngh thut nay . Th ky 20 , Khut Nguyn c binh chon la danh nhn vn hoa th gii va c ca th gii tn sung .
• Khng T: nha t tng va nha giao duc vi ai thi c TQ 04-05 20:09
Trai qua 2000 nm , hin nay , khi nghin cu t tng cua Khng T, chung ti khng th khng tha nhn rng , nn vn hoa Trung Quc chiu anh hng cua Khng T trn nhiu mt . Khng T ro rang la nha t tng va nha giao duc vi ai trong lich s vn hoa Trung Quc .
• Lao T: nha t tng va nha trit hoc vi ai 03-24 19:07
Lao T la nha t tng va nha trit hoc ni ting thi c ai Trung Quc . Hoc phai ao gia va t tng ao giao do ng sang lp co anh hng ht sc su xa ti nn vn hoa Trung Quc .
• Vim va Hoang  03-18 09:48
Vim va Hoang la hai nhn vt ni ting trong thi ai truyn thuyt lich s Trung Quc , co anh hng su xa trong long mi ngi Trung Quc .
• Vn t giap ct 03-11 13:06
Vn t giap ct la t liu v ch vit c ht sc quan trong cua Trung Quc . a s vn t giap ct c khai qut tai n Kh ,tc di chi i n Thng ni ting ...