Vai net v ai phat thanh quc t Trung QucBan ting Vit Nam

D Bao Thi Tit
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc T́ 
  Đời sống kinh t́ 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa hoc-i sng

Th gii phu n

Vn vn hoa

Cu chuyn cui tun

Truyn thanh ng Trung Quc
(GMT+08:00) 2005-07-29 15:46:09    
Ngoc chu vung tuyt-Tun l vn hoa Ty Tang TQ

cri

Nghe Online

"Ngoc chu vung tuyt-Tun l vn hoa Ty Tang TQ" do vn phong bao chi quc vu vin TQ, vn phong lin lac c khu hanh chinh Hng Cng va chinh quyn khu t tri Ty Tang phi hp t chc a trin khai tai trung tm trin lam hi nghi quc t Hng Cng t ngay 15 n ngay 21 thang 7. Hoat ng nay mang n phong thai vung tuyt cho Hng Cng thi hin ai nay, trong s va p gi vn hoa c xa va vn hoa hin ai, nhiu ngi Hng Cng a c th nghim "c m Ty Tang" cao nguyn vung tuyt.

Hng Cng c goi la "Hon ngoc phng ng", Ty Tang cung co tn "Ngoc chu vung tuyt", thng qua hoat ng Tun l vn hoa Ty Tang TQ ln nay, hai ia phng tng cng hn na s giao lu va hp tac trong cac linh vc, c bit la linh vc vn hoa.

Co gn 100 tranh anh c trinh bay trong thi gian din ra tun l vn hoa, miu ta nui sng ti ep va sinh thai nhn vn cua Ty Tang, ng thi cung ghi lai s phat trin cua Ty Tang trong my nm gn y.Sinh vin Hng Cng cho rng nhng tranh anh nah lam cho ngi ta m rng tm mt. Nhiu ngi cho rng, trc kia hiu bit v Ty Tang rt co han, by gi a co c hi tim hiu su rng va toan din. Ty Tang phat trin rt nhanh, iu nay lam cho ngi ta phn khi.

Trong tun l vn hoa, co trng bay 60 vn vt quy bau n t vin bao tang cung vn hoa dn tc TQ, chu yu bao gm tng pht, th cung, dung cua cao tng v,v... t i nha ng, Nguyn, Minh, Thanh. ng ly la ngi co hng thu v vn vt, ng noi, luc u ti tng la nhng vn vt c trng bay y la phuc ch, n y xem mi bit la tht. ng cho rng, y la c hi him thy co th thng thc nhiu vn vt pht giao Ty Tang.

Trong thi gian din ra tun vn hoa Ty Tang, thy thuc ni ting Ty Tang lam ngh y gn 40 nm ng Ban-a-ca-ch a ti Hng Cng chn oan bnh min phi cho nhn dn Hng Cng. Trong 5 ngay lin, ng lin tuc bt mach chn oan bnh cho gn 200 ngi bnh, y thut cao siu cua ng a chinh phuc nhn dn Hng Cng. Sau khi c chn oan ra bnh thiu mau c tim, ba Ng My , 67 tui, xuc ng noi, y thut Ty Tang tht la cao siu.Gn ay ti i bnh vin kham Ty y, ho dung u loai may moc thit bi phc tap mi chn oan ra ti mc bnh nay, th ma thy thuc Ty Tang cao siu chi mt my phut a bt ing mach.

1  2