Vai net v ai phat thanh quc t Trung QucBan ting Vit Nam

D Bao Thi Tit
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc T́ 
  Đời sống kinh t́ 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa hoc-i sng

Th gii phu n

Vn vn hoa

Cu chuyn cui tun

Truyn thanh ng Trung Quc
(GMT+08:00) 2005-09-30 16:12:51    
Nha hang lam mon n nc ngoai Bc Kinh

cri
N: Xin chao quy vi va cac ban thinh gia, Cung vi ting nhac quen thuc, tit muc "Vn vn hoa" lai n vi quy vi va cac ban, ti la Duy Hoa.

Nam: Quy vi va cac ban thn mn, ti la La Thanh. Tha quy vi va cac ban, la thu Trung Quc, Bc Kinh khng nhng la trung tm chinh tri, vn hoa cua Trung Quc, ng thi cung la mt thanh ph hi tu cac mon n ngon cua cac nc trn th gii.

N: ung la nh vy. cac ng ph Bc Kinh rai rac nhiu nha hang phong vi nc ngoai m a c sc ring. La Thanh nay, vy thi hm nay chung ta gii thiu vi quy vi va cac ban vn hoa m thc nc ngoai phong phu a dang Bc Kinh nhe.

Nam: ng y?Theo La Thanh c bit, hin nay, Bc Kinh co trn 1300 nha hang phong vi nc ngoai, trong o co mon n Nga, mon n Phap, mon n Han Quc, mon n Nht, mon n Vit Nam, mon n Chu Phi v.v., hu nh mon n nc nao Bc Kinh u co ht y.

N: Mi khi noi n mon n nc ngoai, a s ngi Bc Kinh trc ht nh n nha hang "Lao Mac". La Thanh co bit "Lao Mac" la chi nha hang nao khng?

Nam: La Thanh bit ch, "Lao Mac" la cach xng h thn mt cua ngi Bc Kinh i vi Nha hang Mat-xc-va. Nha hang Mat-xc-va khai trng vao nm 1954, hi o nha hang nay ni ting Bc Kinh vi kin truc kiu Nga cao ln va cac mon n cung inh Nga, moi ngi coi vic i n nha hang Mat-xc-va la sanh iu.

N: Co th noi Nha hang Mat-xc-va cha ng rt nhiu tinh cam lang man va hoai c. Co mt ngi vit rng: thp nin 50, 60 th ky trc, nha hang "Lao Mac" la ni khin moi ngi ao c; thp nin 70 "Lao Mac" la ni khin moi ngi suy ngm; thp nin 80 "Lao Mac" la ni khin moi ngi hoai c. Con by gi, "Lao Mac" ging nh mt ai ky nim thi ai, moi ngi n y n cm, co le cung suy ngm v lich s.

Nam: Ngoai Nha hang Mat-xc-va ra, Nha hang Ki-ep cung ni ting vi bao ni nh xa xa, tuy nha hang Ki-ep nm trong mt ngo hep heo

N: Cach y khng lu, Duy Hoa co n Nha hang Ki-ep phong vn. Duy Hoa thy, trong phong n rng ln cua Nha hang Ki-ep khng con mt gh trng, bu khng khi ht sc si ni. Co nhiu phu n trac ngoai 50 tui ang cung hat vi cac din vin va m nhau chup anh. Phong vn xong, Duy Hoa c bit, hoa ra ho hoc ting Nga t hi hoc cp 3, hm o ban be cung lp hi tu ky nim tt nghip tron 40 nm, ben dn nhau n nha hang Ki-ep, vi y co bu khng khi t do, va lai cac bai hat do din vin trinh din u la bai hat ho yu thich luc by gi.

1  2