Vai net v ai phat thanh quc t Trung QucBan ting Vit Nam

D Bao Thi Tit
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc T́ 
  Đời sống kinh t́ 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa hoc-i sng

Th gii phu n

Vn vn hoa

Cu chuyn cui tun

Truyn thanh ng Trung Quc
(GMT+08:00) 2005-09-30 16:12:51    
Nha hang lam mon n nc ngoai Bc Kinh

cri

Nam: Bc Kinh, Nha hang Mat-xc-va va Nha hang Ki-ep tng trng tinh cam nh v thp nin 50, 60 th ky trc, con Nha hang Mac-xim lam cm ty c cho rng la kinh in cm ty va tng trng cho nha nhn. Nha hang Mac-xim la mt quan cm ty cao cp ni ting trn th gii, cho n nay a co hn 100 nm lich s. Nha hang Mac-xim Bc Kinh m ca vao nm 1983, la nha hang cm ty cao cp u tin Bc Kinh sau khi Trung Quc thc thi chinh sach cai cach m ca.

N: Trong nha hang Mac-xim, cac trang sc u nhp khu t Phap, iu khc g ao va hoa tit cy my ma vang trn tng, en treo kiu c ai, tranh tng trang sc phong theo Cung Lu-v-d cung nh ca s thuy tinh trn co tranh mau, u khin ngi ta cam thy hu nh ang trong cung inh Phap th ky 19. Mi trng nha nhn, m nhac m diu, va nhn vin phuc vu mc ao ui en mau en, phong cach nha nhn kiu Phap tran y nha hang. Giam c nha hang Ha Quang Ngn gii thiu rng:

Nam: "Bt c trao lu trn xa hi thay i nh th nao, tn chi cua chung ti khng th nao thay i, tc la lam mon n Phap chinh tng, du ngi nc ngoai hay la ngi Trung Quc u co th n mon n Phap chinh tng quan n chung ti, khach hang khng cn i nc ngoai cung co th n c mon n Phap chinh tng."

N: My nm nay, mon n Nht va mon n nng cua Han Quc rt thinh hanh Bc Kinh. qun Triu Dng phia ng thanh ph Bc Kinh, chi ring mt ph dai khng n 6 cy s, co nhng my chuc nha hang lam mon n Nht, ca thanh ph Bc Kinh co khoang hn 200 nha hang Nht.

Nam: Ngi ta thich n mon n Nht, khng nhng vi mon n Nht co khu vi ging nh mon n Trung Quc, ma con vi rt nhiu ngi thich c sc phng ng cao nha, cht phac cua nha hang lam mon n Nht. Vi du nha hang "Thc Thai inh", trc ca nha dng ln mt en g kiu Nht, phia trn ca treo en lng va rem xanh da tri, trn tng trang sc cac Nht, cach sp t va ng mon n Nht cung rt cu ky, khin ngi ta vui mt, cam thu phong cach va vn hoa m thc cua Nht.

N: Nghe La Thanh miu ta nh vy, Duy Hoa nghi ti nha hang Hoa Lac Hang Trng Ha Ni. Khi Duy Hoa lu hoc Vit Nam, co khi n Hoa Lac ung tre, ngi gn ca s tng hai, cam thy rt thoai mai. Con cac trang sc va m nhac nha hang Hoa Lac, ch nao cung cho thy phong cach va c sc m thc cua Nht.

Nam: Ngoai mon n Nht c khach hang Trung Quc yu thich ra, cac mon nng cua Han Quc vi bu khng khi si ni cung rt c khach hang Trung Quc a thich, vi bu khng khi si ni o rt phu hp tinh tinh thich nao nhit cua ngi Trung Quc. Chng han, Quan n Ha-la-san, h thng nha hang chuyn lam mon n nng, hin nay a m 10 tim n Bc Kinh, tim n nao cung ng khach lm.

N: Bc Kinh, mon n Vit Nam, Ty Ban Nha, M-hi-c, n , Thai-lan, I-ta-li-a v.v. cung rt c sc. La Thanh nay, La Thanh a i quan n Khanh Vn Lu ln nao cha?

Nam: La Thanh cha i, quan n nay lam mon gi?

N: Quan n Khanh Vn Lu chuyn lam mon n Vit Nam y, rt ni ting Bc Kinh, nhng Duy Hoa cung cha i, nghe noi mon n Vit Nam cua Khanh Vn Lu lam rt chinh tng, trang sc trong nha hang ep lm, va cac c phuc vu u mc ao dai Vit Nam, ti o co cam giac hinh nh la n Vit Nam vy.

Nam: Th a, La Thanh nht thit phai n mt ln, cam thu c sc Vit Nam.

N: Duy Hoa c bit, chao on Th vn hi Bc Kinh nm 2008, va cung cp dich vu n ung tt hn cho nhn si cac nc n Trung Quc, Hip hi cm ty Bc Kinh a gi th ti s quan cac nc tai Trung Quc, bay to sn sang giup doanh nghip n ung cac nc trn th gii u t vao Bc Kinh, tin thm mt bc lam phong phu chung loai mon n nc ngoai Bc Kinh.

Nam: Nghe noi, hin nay, ai s M-hi-c a at c thoa thun vi Hip hi cm ty Bc Kinh, se gii thiu nha hang chinh tng nht cua M-hi-c n Bc Kinh m quan n.

N: Duy Hoa mong sao cac doanh nghip n ung cua Vit Nam cung m nhiu quan n Bc Kinh.

Nam: Quy vi va cac ban thinh gia thn mn, tit muc "Vn vn hoa" hm nay n y la ht.


1  2