Vai net v ai phat thanh quc t Trung QucBan ting Vit Nam

D Bao Thi Tit
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc T́ 
  Đời sống kinh t́ 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa hoc-i sng

Th gii phu n

Vn vn hoa

Cu chuyn cui tun

Truyn thanh ng Trung Quc
(GMT+08:00) 2004-03-24 20:33:14    
Lich bay gia cac thanh ph

cri

 

                                                                                           

Lich bay Bc Kinh Nam Ninh >>

 

Lich bay Bc Kinh Quang Chu >>

 

Lich bay Bc Kinh Cn Minh >>

 

Lich bay Bc Kinh ­­­­ Thng Hai >>