Va�i ne�t v�� �a�i pha�t thanh qu��c t�� Trung Qu��cBan ti��ng Vi��t Nam

D�� Ba�o Th��i Ti��t
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc T�́ 
  Đời sống kinh t�́ 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa ho�c-���i s��ng

Th�� gi��i phu� n��

V���n v�n ho�a

C�u chuy��n cu��i tu��n

Truy��n tha�nh ng�� Trung Qu��c
(GMT+08:00) 2004-03-24 16:19:30    
Li�ch bay gi��a B��c Kinh Qua�ng Ch�u

cri

Li�ch bay gi��a tha�nh ph�� B��c Kinh ­­­­��� Qua�ngCh�u:

 

B��c Kinh ­­­­��� Qua�ng Ch�u

   Th��

S�� hi��u

N�i xu��t pha�t

N�i ��n

Gi�� �i

Gi�� ��n

Loa�i ma�y

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

1234567

CA1315/6

B��c Kinh

Qua�ng Ch�u

11:00

13:50

762

1234567

CZ3101/2

B��c Kinh

Qua�ng Ch�u

12:10

15:05

772

1234567

CZ3105/6

B��c Kinh

Qua�ng Ch�u

13:05

16:10

772

1234567

CA1327/8

B��c Kinh

Qua�ng Ch�u

13:30

16:25

762

1234567

XW871/2

B��c Kinh

Qua�ng Ch�u

14:30

17:25

734

1234567

CA1301/2

B��c Kinh

Qua�ng Ch�u

14:50

17:45

772

1234567

CZ3103/4

B��c Kinh

Qua�ng Ch�u

15:05

17:55

77b

.2.4..7

CZ3114

B��c Kinh

Qua�ng Ch�u

16:05

18:55

752

1234567

CZ3111/2

B��c Kinh

Qua�ng Ch�u

17:05

20:05

772

1234567

CA1309/10

B��c Kinh

Qua�ng Ch�u

17:50

20:35

762

1234567

CZ3109/10

B��c Kinh

Qua�ng Ch�u

19:05

21:55

772

1234567

CA1329/30

B��c Kinh

Qua�ng Ch�u

19:45

22:40

772

1234567

CZ3193/4

B��c Kinh

Qua�ng Ch�u

20:55

23:45

772

1234567

XW885/6

B��c Kinh

Qua�ng Ch�u

7:05

9:55

734

1234567

CZ3195/6

B��c Kinh

Qua�ng Ch�u

8:30

11:25

752

1234567

CA1321/2

B��c Kinh

Qua�ng Ch�u

9:15

12:05

772

 

 

 Qua�ng Ch�u ­­­­��� B��c Kinh

   Th��

S�� hi��u

N�i xu��t pha�t

N�i ��n

Gi�� �i

Gi�� ��n

Loa�i ma�y

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

1234567

XW885/6

Qua�ng Ch�u

B��c Kinh

11:10

14:00

734

1234567

CZ3103/4

Qua�ng Ch�u

B��c Kinh

11:20

14:05

77b

1234567

CA1321/2

Qua�ng Ch�u

B��c Kinh

13:05

15:50

772

1234567

CZ3111/2

Qua�ng Ch�u

B��c Kinh

13:30

16:10

772

1.3..6.

CZ3113

Qua�ng Ch�u

B��c Kinh

14:20

17:05

772

1234567

CA1315/6

Qua�ng Ch�u

B��c Kinh

14:50

17:40

762

1234567

CZ3109/10

Qua�ng Ch�u

B��c Kinh

15:20

18:05

772

1234567

CZ3193/4

Qua�ng Ch�u

B��c Kinh

17:20

20:05

772

1234567

CA1327/8

Qua�ng Ch�u

B��c Kinh

17:35

20:20

762

1234567

XW871/2

Qua�ng Ch�u

B��c Kinh

18:25

21:20

734

1234567

CA1301/2

Qua�ng Ch�u

B��c Kinh

18:45

21:30

772

1234567

CZ3195/6

Qua�ng Ch�u

B��c Kinh

19:20

22:05

752

1234567

CZ3101/2

Qua�ng Ch�u

B��c Kinh

8:20

11:05

772

1234567

CA1309/10

Qua�ng Ch�u

B��c Kinh

8:35

11:20

762

1234567

CZ3105/6

Qua�ng Ch�u

B��c Kinh

9:20

12:10

772

1234567

CA1329/30

Qua�ng Ch�u

B��c Kinh

9:35

12:25

772