Vai net v ai phat thanh quc t Trung QucBan ting Vit Nam

D Bao Thi Tit
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc T́ 
  Đời sống kinh t́ 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa hoc-i sng

Th gii phu n

Vn vn hoa

Cu chuyn cui tun

Truyn thanh ng Trung Quc
(GMT+08:00) 2004-03-24 16:19:30    
Lich bay gia Bc Kinh Quang Chu

cri

Lich bay gia thanh ph Bc Kinh ­­­­ QuangChu:

 

Bc Kinh ­­­­ Quang Chu

   Th

S hiu

Ni xut phat

Ni n

Gi i

Gi n

Loai may

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

1234567

CA1315/6

Bc Kinh

Quang Chu

11:00

13:50

762

1234567

CZ3101/2

Bc Kinh

Quang Chu

12:10

15:05

772

1234567

CZ3105/6

Bc Kinh

Quang Chu

13:05

16:10

772

1234567

CA1327/8

Bc Kinh

Quang Chu

13:30

16:25

762

1234567

XW871/2

Bc Kinh

Quang Chu

14:30

17:25

734

1234567

CA1301/2

Bc Kinh

Quang Chu

14:50

17:45

772

1234567

CZ3103/4

Bc Kinh

Quang Chu

15:05

17:55

77b

.2.4..7

CZ3114

Bc Kinh

Quang Chu

16:05

18:55

752

1234567

CZ3111/2

Bc Kinh

Quang Chu

17:05

20:05

772

1234567

CA1309/10

Bc Kinh

Quang Chu

17:50

20:35

762

1234567

CZ3109/10

Bc Kinh

Quang Chu

19:05

21:55

772

1234567

CA1329/30

Bc Kinh

Quang Chu

19:45

22:40

772

1234567

CZ3193/4

Bc Kinh

Quang Chu

20:55

23:45

772

1234567

XW885/6

Bc Kinh

Quang Chu

7:05

9:55

734

1234567

CZ3195/6

Bc Kinh

Quang Chu

8:30

11:25

752

1234567

CA1321/2

Bc Kinh

Quang Chu

9:15

12:05

772

 

 

 Quang Chu ­­­­ Bc Kinh

   Th

S hiu

Ni xut phat

Ni n

Gi i

Gi n

Loai may

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

1234567

XW885/6

Quang Chu

Bc Kinh

11:10

14:00

734

1234567

CZ3103/4

Quang Chu

Bc Kinh

11:20

14:05

77b

1234567

CA1321/2

Quang Chu

Bc Kinh

13:05

15:50

772

1234567

CZ3111/2

Quang Chu

Bc Kinh

13:30

16:10

772

1.3..6.

CZ3113

Quang Chu

Bc Kinh

14:20

17:05

772

1234567

CA1315/6

Quang Chu

Bc Kinh

14:50

17:40

762

1234567

CZ3109/10

Quang Chu

Bc Kinh

15:20

18:05

772

1234567

CZ3193/4

Quang Chu

Bc Kinh

17:20

20:05

772

1234567

CA1327/8

Quang Chu

Bc Kinh

17:35

20:20

762

1234567

XW871/2

Quang Chu

Bc Kinh

18:25

21:20

734

1234567

CA1301/2

Quang Chu

Bc Kinh

18:45

21:30

772

1234567

CZ3195/6

Quang Chu

Bc Kinh

19:20

22:05

752

1234567

CZ3101/2

Quang Chu

Bc Kinh

8:20

11:05

772

1234567

CA1309/10

Quang Chu

Bc Kinh

8:35

11:20

762

1234567

CZ3105/6

Quang Chu

Bc Kinh

9:20

12:10

772

1234567

CA1329/30

Quang Chu

Bc Kinh

9:35

12:25

772