Va�i ne�t v�� �a�i pha�t thanh qu��c t�� Trung Qu��cBan ti��ng Vi��t Nam

D�� Ba�o Th��i Ti��t
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc T�́ 
  Đời sống kinh t�́ 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa ho�c-���i s��ng

Th�� gi��i phu� n��

V���n v�n ho�a

C�u chuy��n cu��i tu��n

Truy��n tha�nh ng�� Trung Qu��c
(GMT+08:00) 2004-03-24 15:35:12    
Li�ch bay gi��a B��c Kinh Nam Ninh

cri

Li�ch bay gi��a tha�nh ph�� B��c Kinh ­­­­��� Nan Ninh :

 

B��c Kinh ­­­­��� Nan Ninh

   Th��

S�� hi��u

N�i xu��t pha�t

N�i ��n

Gi�� �i

Gi�� ��n

Loa�i ma�y

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

1 2 3 4 5 6 7

XW157/8

B��c Kinh

NamNinh

12:40

16:00

 734

1 2 3 4 5 6 7

CZ8721/2

B��c Kinh

NamNinh

13:10

16:20

 733

 2    5

CZ3136

B��c Kinh

NamNinh

15:10

19:25

738

1  3   6

CZ8615/6

B��c Kinh

NamNinh

16:25

19:40

733

 

  

Nan Ninh ­­­­��� B��c Kinh

   Th��

S�� hi��u

N�i xu��t pha�t

N�i ��n

Gi�� �i

Gi�� ��n

Loa�i ma�y

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

1 2 3 4 5 6 7

XW157/8

NamNinh

B��c Kinh

16:40

19:45

 734

1 2 3 4 5 6 7

CZ8721/2

NamNinh

B��c Kinh

9:20

12:20

 733

1  3   6

CZ8615/6

NamNinh

B��c Kinh

12:40

15:40

733