Vai net v ai phat thanh quc t Trung QucBan ting Vit Nam

D Bao Thi Tit
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc T́ 
  Đời sống kinh t́ 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa hoc-i sng

Th gii phu n

Vn vn hoa

Cu chuyn cui tun

Truyn thanh ng Trung Quc
(GMT+08:00) 2004-03-24 15:35:12    
Lich bay gia Bc Kinh Nam Ninh

cri

Lich bay gia thanh ph Bc Kinh ­­­­ Nan Ninh :

 

Bc Kinh ­­­­ Nan Ninh

   Th

S hiu

Ni xut phat

Ni n

Gi i

Gi n

Loai may

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

1 2 3 4 5 6 7

XW157/8

Bc Kinh

NamNinh

12:40

16:00

 734

1 2 3 4 5 6 7

CZ8721/2

Bc Kinh

NamNinh

13:10

16:20

 733

 2    5

CZ3136

Bc Kinh

NamNinh

15:10

19:25

738

1  3   6

CZ8615/6

Bc Kinh

NamNinh

16:25

19:40

733

 

  

Nan Ninh ­­­­ Bc Kinh

   Th

S hiu

Ni xut phat

Ni n

Gi i

Gi n

Loai may

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

1 2 3 4 5 6 7

XW157/8

NamNinh

Bc Kinh

16:40

19:45

 734

1 2 3 4 5 6 7

CZ8721/2

NamNinh

Bc Kinh

9:20

12:20

 733

1  3   6

CZ8615/6

NamNinh

Bc Kinh

12:40

15:40

733