Vai net v ai phat thanh quc t Trung QucBan ting Vit Nam

D Bao Thi Tit
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc T́ 
  Đời sống kinh t́ 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa hoc-i sng

Th gii phu n

Vn vn hoa

Cu chuyn cui tun

Truyn thanh ng Trung Quc
(GMT+08:00) 2004-03-25 15:04:58    
Lich bay gia Bc Kinh Cn Minh

cri

Lich bay gia thanh ph Bc Kinh ­­­­ Cn Minh:

 

Bc Kinh ­­­­ Cn Minh

 

   Th

S hiu

Ni xut phat

Ni n

Gi i

Gi n

Loai may

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

1234567

3Q4121/2

 

Bc Kinh

 

Cn Minh

12:00

15:15

763

1234567

SZ4171/2

 

Bc Kinh

 

Cn Minh

12:25

15:35

752

.2.....

3Q4111/2

 

Bc Kinh

 

Cn Minh

13:45

17:00

733

......7

3Q4111/2

 

Bc Kinh

 

Cn Minh

13:55

16:45

733

1......

3Q4145/6

 

Bc Kinh

 

Cn Minh

14:45

19:10

733

...4.6.

3Q4145/6

 

Bc Kinh

 

Cn Minh

14:45

19:10

733

1234567

XW111/2

 

Bc Kinh

 

Cn Minh

14:50

18:00

734

....5..

3Q4125/6

 

Bc Kinh

 

Cn Minh

16:00

19:25

733

..3....

3Q4125/6

 

Bc Kinh

 

Cn Minh

16:40

20:05

733

.2....7

3Q4113/4

 

Bc Kinh

 

Cn Minh

18:00

21:00

733

.23.56.

3Q4181/2

 

Bc Kinh

 

Cn Minh

18:10

21:25

763

1..4..7

3Q4183/4

 

Bc Kinh

 

Cn Minh

19:00

22:15

763

1234567

CA1403/4

 

Bc Kinh

 

Cn Minh

8:25

11:30

762

1234567

XW165/6

 

Bc Kinh

 

Cn Minh

9:00

12:15

734

 

Cn Minh ­­­­ Bc Kinh

 

   Th

S hiu

Ni xut phat

Ni n

Gi i

Gi n

Loai may

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

1......

3Q4145/6

 

Cn Minh

 

Bc Kinh

10:05

14:10

733

...4.6.

3Q4145/6

 

Cn Minh

 

Bc Kinh

10:05

14:00

733

.2.....

3Q4111/2

 

Cn Minh

 

Bc Kinh

10:05

13:10

733

......7

3Q4111/2

 

Cn Minh

 

Bc Kinh

10:05

13:10

733

....5..

3Q4125/6

 

Cn Minh

 

Bc Kinh

12:10

15:05

733

1234567

CA1403/4

 

Cn Minh

 

Bc Kinh

12:25

15:15

762

..3....

3Q4125/6

 

Cn Minh

 

Bc Kinh

12:55

16:00

733

1234567

XW165/6

 

Cn Minh

 

Bc Kinh

13:10

16:10

734

.2....7

3Q4113/4

 

Cn Minh

 

Bc Kinh

13:55

17:10

733

.23.56.

3Q4181/2

 

Cn Minh

 

Bc Kinh

14:20

17:10

763

1..4..7

3Q4183/4

 

Cn Minh

 

Bc Kinh

15:20

18:10

763

1234567

XW111/2

 

Cn Minh

 

Bc Kinh

18:40

21:45

734

1234567

3Q4121/2

 

Cn Minh

 

Bc Kinh

8:20

11:05

763

1234567

SZ4171/2

 

Cn Minh

 

Bc Kinh

8:40

11:25

752