Va�i ne�t v�� �a�i pha�t thanh qu��c t�� Trung Qu��cBan ti��ng Vi��t Nam

D�� Ba�o Th��i Ti��t
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc T�́ 
  Đời sống kinh t�́ 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa ho�c-���i s��ng

Th�� gi��i phu� n��

V���n v�n ho�a

C�u chuy��n cu��i tu��n

Truy��n tha�nh ng�� Trung Qu��c
(GMT+08:00) 2004-03-25 15:04:58    
Li�ch bay gi��a B��c Kinh C�n Minh

cri

Li�ch bay gi��a tha�nh ph�� B��c Kinh ­­­­��� C�n Minh:

 

B��c Kinh ­­­­��� C�n Minh

 

   Th��

S�� hi��u

N�i xu��t pha�t

N�i ��n

Gi�� �i

Gi�� ��n

Loa�i ma�y

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

1234567

3Q4121/2

 

B��c Kinh

 

C�n Minh

12:00

15:15

763

1234567

SZ4171/2

 

B��c Kinh

 

C�n Minh

12:25

15:35

752

.2.....

3Q4111/2

 

B��c Kinh

 

C�n Minh

13:45

17:00

733

......7

3Q4111/2

 

B��c Kinh

 

C�n Minh

13:55

16:45

733

1......

3Q4145/6

 

B��c Kinh

 

C�n Minh

14:45

19:10

733

...4.6.

3Q4145/6

 

B��c Kinh

 

C�n Minh

14:45

19:10

733

1234567

XW111/2

 

B��c Kinh

 

C�n Minh

14:50

18:00

734

....5..

3Q4125/6

 

B��c Kinh

 

C�n Minh

16:00

19:25

733

..3....

3Q4125/6

 

B��c Kinh

 

C�n Minh

16:40

20:05

733

.2....7

3Q4113/4

 

B��c Kinh

 

C�n Minh

18:00

21:00

733

.23.56.

3Q4181/2

 

B��c Kinh

 

C�n Minh

18:10

21:25

763

1..4..7

3Q4183/4

 

B��c Kinh

 

C�n Minh

19:00

22:15

763

1234567

CA1403/4

 

B��c Kinh

 

C�n Minh

8:25

11:30

762

1234567

XW165/6

 

B��c Kinh

 

C�n Minh

9:00

12:15

734

 

C�n Minh ­­­­��� B��c Kinh

 

   Th��

S�� hi��u

N�i xu��t pha�t

N�i ��n

Gi�� �i

Gi�� ��n

Loa�i ma�y

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

1......

3Q4145/6

 

C�n Minh

 

B��c Kinh

10:05

14:10

733

...4.6.

3Q4145/6

 

C�n Minh

 

B��c Kinh

10:05

14:00

733

.2.....

3Q4111/2

 

C�n Minh

 

B��c Kinh

10:05

13:10

733

......7

3Q4111/2

 

C�n Minh

 

B��c Kinh

10:05

13:10

733

....5..

3Q4125/6

 

C�n Minh

 

B��c Kinh

12:10

15:05

733

1234567

CA1403/4

 

C�n Minh

 

B��c Kinh

12:25

15:15

762

..3....

3Q4125/6

 

C�n Minh

 

B��c Kinh

12:55

16:00

733

1234567

XW165/6

 

C�n Minh

 

B��c Kinh

13:10

16:10

734

.2....7

3Q4113/4

 

C�n Minh

 

B��c Kinh

13:55

17:10

733

.23.56.

3Q4181/2

 

C�n Minh

 

B��c Kinh

14:20

17:10

763

1..4..7

3Q4183/4

 

C�n Minh

 

B��c Kinh

15:20

18:10

763

1234567

XW111/2

 

C�n Minh

 

B��c Kinh

18:40

21:45

734

1234567

3Q4121/2

 

C�n Minh

 

B��c Kinh

8:20

11:05

763

1234567

SZ4171/2

 

C�n Minh

 

B��c Kinh

8:40

11:25

752