Vai net v ai phat thanh quc t Trung QucBan ting Vit Nam

D Bao Thi Tit
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc T́ 
  Đời sống kinh t́ 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa hoc-i sng

Th gii phu n

Vn vn hoa

Cu chuyn cui tun

Truyn thanh ng Trung Quc
(GMT+08:00) 2004-03-29 14:49:22    
Lich bay gia Bc Kinh Thng Hai

cri

Lich bay gia thanh ph Bc Kinh ­­­­ Thng Hai

 

Bc Kinh ­­­­ Thng Hai

 

Th

S hiu

Ni xut phat

Ni n

Gi i

Gi n

Loai may

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

1234567

MU5104/111

Bc Kinh

Thng Hai

10:00

11:50

320

1234567

CA1519/20

Bc Kinh

Thng Hai

10:00

12:00

733

1234567

MU5101/6

Bc Kinh

Thng Hai

11:00

13:00

319

1234567

FM108/7

Bc Kinh

Thng Hai

11:05

12:45

763

1234567

CA1557/8

Bc Kinh

Thng Hai

11:30

13:30

733

1234567

XW155/6

Bc Kinh

Thng Hai

11:35

13:35

734

1234567

MU5103/8

Bc Kinh

Thng Hai

12:00

13:55

320

1234567

MU5105/10

Bc Kinh

Thng Hai

13:00

14:50

ab6

1234567

CA1517/8

Bc Kinh

Thng Hai

13:30

15:30

733

1234567

XW859/60

Bc Kinh

Thng Hai

13:35

15:25

734

1234567

FM103/4

Bc Kinh

Thng Hai

13:50

15:40

763

1234567

MU5107/12

Bc Kinh

Thng Hai

14:00

15:50

319

1234567

MU5114

Bc Kinh

Thng Hai

15:00

16:50

ab6

1234567

CA1515/6

Bc Kinh

Thng Hai

15:30

17:20

762

1234567

FM101/2

Bc Kinh

Thng Hai

16:20

18:10

763

.2.....

MU5162

Bc Kinh

Thng Hai

16:30

18:30

320

1234567

XW815/6

Bc Kinh

Thng Hai

16:45

18:40

734

1234567

MU5113/6

Bc Kinh

Thng Hai

17:00

18:55

319

1234567

CA1549/50

Bc Kinh

Thng Hai

17:30

19:30

738

1234567

MU5115/8

Bc Kinh

Thng Hai

18:00

20:00

320

.23456.

PO381/2

Bc Kinh

Thng Hai

18:00

20:25

yn8

1234567

FM105/6

Bc Kinh

Thng Hai

18:15

20:10

752

1234567

CA1921

Bc Kinh

Thng Hai

18:50

20:50

772

1234567

MU5117/20

Bc Kinh

Thng Hai

19:00

20:55

ab6

1234567

FM111/2

Bc Kinh

Thng Hai

19:20

21:20

763

1234567

CA1929

Bc Kinh

Thng Hai

19:35

21:30

772

1234567

MU5119/22

Bc Kinh

Thng Hai

20:00

22:00

319

1234567

CA1589/90

Bc Kinh

Thng Hai

20:30

22:30

762

1234567

PO391/2

Bc Kinh

Thng Hai

4:50

6:50

yn8

..3....

CA9001

Bc Kinh

Thng Hai

6:00

8:00

74f

1234567

FM109/110

Bc Kinh

Thng Hai

8:05

10:10

752

.234567

CA1935

Bc Kinh

Thng Hai

8:15

10:10

74e

1..4..7

MU5162

Bc Kinh

Thng Hai

8:30

10:25

320

1234567

CA1501/2

Bc Kinh

Thng Hai

8:40

10:35

744

1234567

MU5102

Bc Kinh

Thng Hai

9:00

10:55

ab6

1234567

XW809/10

Bc Kinh

Thng Hai

9:10

11:05

734

 

 

Thng Hai ­­­­ Bc Kinh

 

Th

S hiu

Ni xut phat

Ni n

Gi i

Gi n

Loai may

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

1234567

MU5105/10

Thng Hai

Bc Kinh

10:00

11:50

ab6

1234567

FM103/4

Thng Hai

Bc Kinh

10:55

12:55

763

1234567

MU5107/12

Thng Hai

Bc Kinh

11:00

13:00

319

1234567

CA1501/2

Thng Hai

Bc Kinh

11:30

13:30

744

1234567

XW809/10

Thng Hai

Bc Kinh

11:45

13:40

734

1234567

MU5109

Thng Hai

Bc Kinh

12:00

13:55

ab6

1234567

CA1519/20

Thng Hai

Bc Kinh

12:40

14:40

733

1234567

MU5104/111

Thng Hai

Bc Kinh

13:00

14:55

320

1234567

FM108/7

Thng Hai

Bc Kinh

13:30

15:20

763

1.34567

CA1936

Thng Hai

Bc Kinh

14:00

16:00

74e

1234567

MU5113/6

Thng Hai

Bc Kinh

14:00

16:00

319

1234567

XW155/6

Thng Hai

Bc Kinh

14:15

16:05

734

1234567

CA1557/8

Thng Hai

Bc Kinh

14:45

16:40

733

1234567

MU5115/8

Thng Hai

Bc Kinh

15:00

17:00

320

1234567

FM105/6

Thng Hai

Bc Kinh

15:20

17:20

752

1234567

MU5117/20

Thng Hai

Bc Kinh

16:00

17:55

ab6

1234567

XW859/60

Thng Hai

Bc Kinh

16:10

18:10

734

1234567

CA1517/8

Thng Hai

Bc Kinh

16:30

18:30

733

1234567

MU5119/22

Thng Hai

Bc Kinh

17:00

19:00

319

1234567

FM109/110

Thng Hai

Bc Kinh

17:50

19:45

752

1234567

MU5121

Thng Hai

Bc Kinh

18:00

20:00

ab6

1234567

CA1515/6

Thng Hai

Bc Kinh

18:40

20:40

762

1234567

FM111/2

Thng Hai

Bc Kinh

19:35

21:30

763

.2.....

CA9002

Thng Hai

Bc Kinh

20:00

22:00

74f

1234567

XW815/6

Thng Hai

Bc Kinh

20:05

22:00

734

1234567

CA1549/50

Thng Hai

Bc Kinh

20:40

22:30

738

.23456.

PO381/2

Thng Hai

Bc Kinh

21:05

23:20

yn8

1234567

PO391/2

Thng Hai

Bc Kinh

7:45

10:20

yn8

1234567

MU5101/6

Thng Hai

Bc Kinh

8:00

10:00

319

1234567

FM101/2

Thng Hai

Bc Kinh

8:15

10:15

763

1234567

MU5143

Thng Hai

Bc Kinh

8:25

10:25

ab6

1234567

CA1589/90

Thng Hai

Bc Kinh

8:55

10:50

762

1234567

MU5103/8

Thng Hai

Bc Kinh

9:00

10:55

320