Va�i ne�t v�� �a�i pha�t thanh qu��c t�� Trung Qu��cBan ti��ng Vi��t Nam

D�� Ba�o Th��i Ti��t
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc T�́ 
  Đời sống kinh t�́ 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa ho�c-���i s��ng

Th�� gi��i phu� n��

V���n v�n ho�a

C�u chuy��n cu��i tu��n

Truy��n tha�nh ng�� Trung Qu��c
(GMT+08:00) 2004-03-29 14:49:22    
Li�ch bay gi��a B��c Kinh Th���ng Ha�i

cri

Li�ch bay gi��a tha�nh ph�� B��c Kinh ­­­­��� Th���ng Ha�i

 

B��c Kinh ­­­­��� Th���ng Ha�i

 

Th��

S�� hi��u

N�i xu��t pha�t

N�i ��n

Gi�� �i

Gi�� ��n

Loa�i ma�y

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

1234567

MU5104/111

B��c Kinh

Th���ng Ha�i

10:00

11:50

320

1234567

CA1519/20

B��c Kinh

Th���ng Ha�i

10:00

12:00

733

1234567

MU5101/6

B��c Kinh

Th���ng Ha�i

11:00

13:00

319

1234567

FM108/7

B��c Kinh

Th���ng Ha�i

11:05

12:45

763

1234567

CA1557/8

B��c Kinh

Th���ng Ha�i

11:30

13:30

733

1234567

XW155/6

B��c Kinh

Th���ng Ha�i

11:35

13:35

734

1234567

MU5103/8

B��c Kinh

Th���ng Ha�i

12:00

13:55

320

1234567

MU5105/10

B��c Kinh

Th���ng Ha�i

13:00

14:50

ab6

1234567

CA1517/8

B��c Kinh

Th���ng Ha�i

13:30

15:30

733

1234567

XW859/60

B��c Kinh

Th���ng Ha�i

13:35

15:25

734

1234567

FM103/4

B��c Kinh

Th���ng Ha�i

13:50

15:40

763

1234567

MU5107/12

B��c Kinh

Th���ng Ha�i

14:00

15:50

319

1234567

MU5114

B��c Kinh

Th���ng Ha�i

15:00

16:50

ab6

1234567

CA1515/6

B��c Kinh

Th���ng Ha�i

15:30

17:20

762

1234567

FM101/2

B��c Kinh

Th���ng Ha�i

16:20

18:10

763

.2.....

MU5162

B��c Kinh

Th���ng Ha�i

16:30

18:30

320

1234567

XW815/6

B��c Kinh

Th���ng Ha�i

16:45

18:40

734

1234567

MU5113/6

B��c Kinh

Th���ng Ha�i

17:00

18:55

319

1234567

CA1549/50

B��c Kinh

Th���ng Ha�i

17:30

19:30

738

1234567

MU5115/8

B��c Kinh

Th���ng Ha�i

18:00

20:00

320

.23456.

PO381/2

B��c Kinh

Th���ng Ha�i

18:00

20:25

yn8

1234567

FM105/6

B��c Kinh

Th���ng Ha�i

18:15

20:10

752

1234567

CA1921

B��c Kinh

Th���ng Ha�i

18:50

20:50

772

1234567

MU5117/20

B��c Kinh

Th���ng Ha�i

19:00

20:55

ab6

1234567

FM111/2

B��c Kinh

Th���ng Ha�i

19:20

21:20

763

1234567

CA1929

B��c Kinh

Th���ng Ha�i

19:35

21:30

772

1234567

MU5119/22

B��c Kinh

Th���ng Ha�i

20:00

22:00

319

1234567

CA1589/90

B��c Kinh

Th���ng Ha�i

20:30

22:30

762

1234567

PO391/2

B��c Kinh

Th���ng Ha�i

4:50

6:50

yn8

..3....

CA9001

B��c Kinh

Th���ng Ha�i

6:00

8:00

74f

1234567

FM109/110

B��c Kinh

Th���ng Ha�i

8:05

10:10

752

.234567

CA1935

B��c Kinh

Th���ng Ha�i

8:15

10:10

74e

1..4..7

MU5162

B��c Kinh

Th���ng Ha�i

8:30

10:25

320

1234567

CA1501/2

B��c Kinh

Th���ng Ha�i

8:40

10:35

744

1234567

MU5102

B��c Kinh

Th���ng Ha�i

9:00

10:55

ab6

1234567

XW809/10

B��c Kinh

Th���ng Ha�i

9:10

11:05

734

 

 

Th���ng Ha�i ­­­­��� B��c Kinh

 

Th��

S�� hi��u

N�i xu��t pha�t

N�i ��n

Gi�� �i

Gi�� ��n

Loa�i ma�y

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

1234567

MU5105/10

Th���ng Ha�i

B��c Kinh

10:00

11:50

ab6

1234567

FM103/4

Th���ng Ha�i

B��c Kinh

10:55

12:55

763

1234567

MU5107/12

Th���ng Ha�i

B��c Kinh

11:00

13:00

319

1234567

CA1501/2

Th���ng Ha�i

B��c Kinh

11:30

13:30

744

1234567

XW809/10

Th���ng Ha�i

B��c Kinh

11:45

13:40

734

1234567

MU5109

Th���ng Ha�i

B��c Kinh

12:00

13:55

ab6

1234567

CA1519/20

Th���ng Ha�i

B��c Kinh

12:40

14:40

733

1234567

MU5104/111

Th���ng Ha�i

B��c Kinh

13:00

14:55

320

1234567

FM108/7

Th���ng Ha�i

B��c Kinh

13:30

15:20

763

1.34567

CA1936

Th���ng Ha�i

B��c Kinh

14:00

16:00

74e

1234567

MU5113/6

Th���ng Ha�i

B��c Kinh

14:00

16:00

319

1234567

XW155/6

Th���ng Ha�i

B��c Kinh

14:15

16:05

734

1234567

CA1557/8

Th���ng Ha�i

B��c Kinh

14:45

16:40

733

1234567

MU5115/8

Th���ng Ha�i

B��c Kinh

15:00

17:00

320

1234567

FM105/6

Th���ng Ha�i

B��c Kinh

15:20

17:20

752

1234567

MU5117/20

Th���ng Ha�i

B��c Kinh

16:00

17:55

ab6

1234567

XW859/60

Th���ng Ha�i

B��c Kinh

16:10

18:10

734

1234567

CA1517/8

Th���ng Ha�i

B��c Kinh

16:30

18:30

733

1234567

MU5119/22

Th���ng Ha�i

B��c Kinh

17:00

19:00

319

1234567

FM109/110

Th���ng Ha�i

B��c Kinh

17:50

19:45

752

1234567

MU5121

Th���ng Ha�i

B��c Kinh

18:00

20:00

ab6

1234567

CA1515/6

Th���ng Ha�i

B��c Kinh

18:40

20:40

762

1234567

FM111/2

Th���ng Ha�i

B��c Kinh

19:35

21:30

763

.2.....

CA9002

Th���ng Ha�i

B��c Kinh

20:00

22:00

74f

1234567

XW815/6

Th���ng Ha�i

B��c Kinh

20:05

22:00

734

1234567

CA1549/50

Th���ng Ha�i

B��c Kinh

20:40

22:30

738

.23456.

PO381/2

Th���ng Ha�i

B��c Kinh

21:05

23:20

yn8

1234567

PO391/2

Th���ng Ha�i

B��c Kinh

7:45

10:20

yn8

1234567

MU5101/6

Th���ng Ha�i

B��c Kinh

8:00

10:00

319

1234567

FM101/2

Th���ng Ha�i

B��c Kinh

8:15

10:15

763

1234567

MU5143

Th���ng Ha�i

B��c Kinh

8:25

10:25

ab6

1234567

CA1589/90

Th���ng Ha�i

B��c Kinh

8:55

10:50

762

1234567

MU5103/8

Th���ng Ha�i

B��c Kinh

9:00

10:55

320