Vài nét về CRI            Ban tiếng Việt Nam
Trang chủ | Chuyên đề | Thể dục thể thao | Nhà Trường | Hộp thư Ngọc Ánh | Bách Khoa TQ
 
Thời sự | Văn hoá | Du lịch | Vui chơi giải trí | Tổng hợp | Tin ảnh | Học tiếng Trung Quốc      Vào Trang Cũ >>
 
• Giới thiệu toàn cảnh 13 lần lễ duyệt binh trong ngày Quốc khánh của nước Trung Hoa mới 2009/09/25
• Năm 1999: Lễ duyệt binh chào mừng Quốc Khánh tròn 50 năm 2009/09/25
• Năm 1984: Chào mừng Quốc khánh lần thứ 35 2009/09/25
• Năm 1959: Chào mừng Quốc khánh lần thứ 10 2009/09/25
• Năm 1958: Chào mừng Quốc khánh lần thứ 9 2009/09/25
• Năm 1957: Lễ duyệt binh chào mừng Quốc khánh tròn 8 năm 2009/09/25
• Lễ duyệt binh năm 1956 2009/09/25
• Năm 1955: Lễ duyệt binh chào mừng Quốc Khánh tròn 6 năm 2009/09/24
• Năm 1954: Lễ duyệt binh chào mừng Quốc Khánh tròn 5 năm 2009/09/24
• Năm 1953: Lễ duyệt binh chào mừng Quốc Khánh tròn 4 năm 2009/09/24
• Năm 1952: Lễ duyệt binh chào mừng Quốc Khánh tròn 3 năm 2009/09/24
• Năm 1951: Lễ duyệt binh chào mừng Quốc Khánh tròn 2 năm 2009/09/24
• Vài nét về Lễ duyệt binh 13 lần trước đây 2009/09/24

Not Found!(404)