Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  10 lao tng n nam trong lang bong ban th gii(I)
   2009-04-01 15:19:39    CRIonline

Nu gi lai danh sach tuyn thu tham gia Giai Bong ban c m rng nm 2009, ban se phat hin y la mt giai tp trung nhiu lao tng bong ban, trong o bao gm tuyn thu Ty Ban Nha Ha Chi Vn 47 tui, vn ng vin Thuy in Persson Joergen...Trn thc t, trong lang bong ban th gii lun co mt cua nhng "cy ai thu", sau y xin mi cac ban cung im lai 10 lao tng n nam trong lang bong ban th gii(xp theo tui t cao n thp).

Ha Chi Vn, 47 tui, hin ang tham gia thi u

Jan-Ove Waldner co ting tm nht a giai ngh, nhng lang bong ban th gii lun co mt cua nhng "cy ai thu". 10 tui bt u tp luyn bong ban, tuyn thu Ty Ban Nha ngi Hoa Ha Chi Vn a thi u 37 nm, hoan toan co th coi la mt trong nhng "cy ai thu" cua lang bong ban.

Tai Giai Bong ban c m rng nm 2009, tuyn thu ln tui nht phai k n Ha Chi Vn thay mt i tuyn Ty Ban Nha tham gia thi u. Thn hinh cua lao tng tui chu nay a "phat phi", nhng ng trc ban bong vn rt nhanh nhen. Phai nh rng, anh a 47 tui.

Nm 1983, Ha Chi Vn tham gia i tuyn Quc gia Trung Quc. Sau khi giai ngh nm 1990 t i tuyn Quc gia, Ha Chi Vn mt minh sang Ty Ban Nha va thi u tai o cho n nay.

1 2 3 4 5