Va�i ne�t v�� �a�i pha�t thanh qu��c t�� Trung Qu��cBan ti��ng Vi��t Nam

D�� Ba�o Th��i Ti��t
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc T�́ 
  Đời sống kinh t�́ 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa ho�c-���i s��ng

Th�� gi��i phu� n��

V���n v�n ho�a

C�u chuy��n cu��i tu��n

Truy��n tha�nh ng�� Trung Qu��c
(GMT+08:00) 2004-10-26 21:40:49    
Ba�ng gi�� ta�u Trung Qu��c

cri

Ba�ng gi�� ca�c chuy��n ta�u:

Nam Ninh--B��c Kinh

B��c Kinh--Nam Ninh

B��c Kinh--C�n Minh

C�n Minh--B��c Kinh

B��c Kinh--Qua�ng Ch�u

Qua�ng Ch�u--B��c Kinh

                                                                      

Nam Ninh--B��c Kinh

S�� ta�u: T6 ( Nam Ninh � B��c Kinh )

T�n ga

���n

�i

Nam Ninh

----

09:50

Li��u Ch�u

12:39

12:47

Qu�� L�m

14:58

15:06

Vi�nh Ch�u

18:10

18:16

Ho�nh D��ng

20:22

20:30

Tr���ng Sa

22:21

22:29

Vu� X��ng

01:49

01:57

Ha�n Kh��u

02:16

02:18

Tri�nh Ch�u

07:10

07:16

Tha�ch Gia Trang

10:56

10:58

B��c Kinh T�y

13:38

----

 

S�� ta�u: T5 (B��c Kinh�Nam Ninh )

T�n ga

���n

�i

B��c Kinh T�y

----

16:16

Tha�ch Gia Trang

18:54

18:57

Tri�nh Ch�u

22:37

22:43

Ha�n Kh��u

03:36

03:38

Vu� X��ng

03:57

04:05

Tr���ng Sa

07:23

07:29

Ho�nh D��ng

09:21

09:29

Vi�nh Ch�u

11:34

11:40

Qu�� L�m

14:30

14:36

Li��u Ch�u

16:45

16:53

Nam Ninh

20:00

----

 

1  2  3