Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  10 ngi sao th thao tr lai u trng sau khi giai ngh-II
   2008-11-26 15:54:07    CRIonline

Dennis Rodman (Bong r)

Thang 1 nm 2004, Rodman tng i ong phim lai xut hin trn sn thi u bong r, mc du anh chi la cu thu mi c kt nap vao ABA My, nhng trong trn thi u u tin sau khi tr lai u trng, anh vn 14 ln cp bong bt bang trong 28 phut. Sau o, Rodman lai chuyn sang thi u trong my i bong r, nhng c m tr lai Giai NBA cua anh lai khng th thc hin c.

1 2 3 4 5