Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  10 ngi sao th thao tr lai u trng sau khi giai ngh-II
   2008-11-26 15:54:07    CRIonline

Capriati (Qun vt)

Capriati ng u lang qun vt trc y u nm 2007 tng bay to nguyn vong tr lai u trng, thc ra c "thiu n tinh nghich" tng lp thanh tich huy hoang nay a rt quen thuc vi vic giai ngh va tr lai u trng. Capriati 13 tui lot vao chung kt WTA, chi la vn ng vin tre nht lot vao chung kt va vn ng vin u tin gianh huy chng vang mn qun vt ni dung n n, nhng ma-tuy khin Capriati phai ri khoi u trng qun vt nhiu nm. Sau nm 2001 tr lai u trng, Capriati tng hai ln anh bai Hingis ang inh cao thi u luc o trong trn chung kt Giai qun vt -xtry-li-a m rng. Nhng do bi thng vai nm 2005 lai khin Capriati tr thanh khan gia trong cac giai thi u qun vt.

1 2 3 4 5