Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  10 ngi sao th thao tr lai u trng sau khi giai ngh-II
   2008-11-26 15:54:07    CRIonline
Lance Armstrong tng 7 ln v ich Giai ua xe ap Phap mt ln na tr lai u trng sau ba nm vng mt, khin lang ua xe ap lai ni cn song gio. Chia tay - tr lai, ngoai Armstrong ra, con nhiu vn ng vin huyn thoai tng chia tay vi u trng ri lai xut hin tr lai mt cach ngoan muc sau nhiu nm giai ngh, thm chi lai gianh c thanh tich huy hoang.

Paolo Rossi (Bong a)

Cu chuyn cua "con cng" Rossi cho n hm nay vn c moi ngi ban tan say sa. Nm 1979, Rossi bi Lin oan bong a I-ta-li-a cm thi u hai nm vi dinh liu vao vu ca bong a, nhiu ngi cho rng cuc i bong a nha ngh cua Rossi se chm dt t y, nhng Rossi khng khut phuc trc s phn va tr lai u trng vao ngay 27 thang 4 nm 1982, mc du thi im nay chi cach Cup bong a Th gii khng y hai thang, nhng Rossi c hun luyn vin trng tin nhim va kin quyt tuyn anh vao i tuyn quc gia I-ta-li-a, s biu hin cua "con cng" cung khng moi ngi tht vong, sau nhng ngay m thm thi u vong loai, Rossi a bt ln trong giai oan chung kt, cui cung giup I-ta-li-a gianh ngi v ich Cup bong a th gii.

1 2 3 4 5