Vai net v ai phat thanh quc t Trung QucBan ting Vit Nam

D Bao Thi Tit
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc T́ 
  Đời sống kinh t́ 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa hoc-i sng

Th gii phu n

Vn vn hoa

Cu chuyn cui tun

Truyn thanh ng Trung Quc
(GMT+08:00) 2005-11-25 15:08:35    
Hun luyn vin trng Chu Quang H mang lai bin i mi cho i tuyn bong a nam Trung Quc

cri

Danh ting cua ng Chu Quang H a on chao inh cao u tin vao mua he nm nay, i Trung Quc a gianh chc v ich giai bong a bn i manh ng A t chc tai Han Quc u thang 8 va qua, y cung la chc v ich giai chinh thc quc t u tin trong lich s cua i tuyn bong a nam Trung Quc. Tai giai ln nay, i Trung Quc kha t tin va kim soat c tinh hinh trn sn, cac cu thu phat huy n inh, iu nay lin quan n t tng cm qun ro rang cua ng.

T tng nay la gi vy? Moi ngi co th tim c ap an qua trn u vi i tuyn c trn sn khach ngay 13 thang 10, o la phong thu phan cng. i c ln manh rt cht vt trc hang phong thu ngoan cng cua i Trung Quc, ngc lai nhng pha bong phan cng cua i Trung Quc a uy hip manh cu mn i c. Mc du di s tn cng lin tuc cua i c, i Trung Quc a pham sai lm, i phng c hng mt qua phat 11 met, cui cung thua vi ti s 0:1, nhng bao chi Trung Quc lai co s nht tri him thy cho rng i Trung Quc tuy thua nhng vn ve vang, ng Chu Quang H va cac hoc tro cua ng a c khen ngi cha tng thy.

u thang 11, i tuyn Trung Quc oat chc v ich tai ai hi th thao ng A ln th t, m ra lich s i tuyn bong a Trung Quc ln u tin oat huy chng vang tai ai hi th thao tng hp. Luc nay, ng Chu Quang H lun khng noi nhiu trc bao chi k t khi ln nhm chc 10 thang nay, rt cuc a giai bay tm s cua minh:

"Tt ca tr lai t u, tai Han Quc va Ma Cao cung nh vy. Khi ri buc nhn giai thng Ma Cao, ti cam thy ti ang chun bi cho trn u vi i Sec-bi-a va Mng-t-n-gr ngay 13 thang 11. Ti ang nghi lam th nao hoan chinh i hinh va li a, cui cung thc s hinh thanh li a cua minh. Ti nghi muc tiu nay se khng bao gi thay i."

Trong trn thi u vi i tuyn bong a Sec-bi-a va Mng-t-n-gr ngay 13 thang 11, cac cu thu Trung Quc khng thiu y chi chin u va long tin, nhng do co khoang cach ro rt v ky thut va kinh nghim, cui cung a thua vi ti s 0:2. Nhng Hun luyn vin trng Chu Quang H cho rng a hoc c nhiu th i ban, li a cua Trung Quc ang c cai thin:

"Nhin t my trn thi u gn y, li a cua chung ti a c ban hoan thin, nhng i bong a nay qua thc u manh hn chung ti v thc lc, xp hang, nhng ti cam thy iu then cht la hip mt chung ti a c ban kim soat hoc han ch c s tn cng cua i phng, nhin t goc phong thu a t chc kha hoan thin. Co nghia la chung ti bit cach lam th nao t chc hu hiu h thng phong thu, t o trong h thng phong thu nay, chung ti gianh c bong hanh thanh s phan cng. Bi vy, tip theo iu cn tip tuc hoan thin la sau khi gianh c bong, lam th nao hinh thanh s phan cng hu hiu, k ca nng lc phong thu mt i mt cua cu thu cn phai nng cao. Chung ti se hoan thanh nhim vu trong giai oan theo i thu khac nhau, cac thi u khac nhau."

Hun luyn vin trng Chu Quang H dn dt gn mt nm a mang lai nhng bin i cho i tuyn, cu thu la ngi co cam xuc su sc nht. Cu thu T Vn Long noi:

"Xet t tinh hinh hin nay, Hun luyn vin trng yu cu chung ti trc ht chu trong phong thu. ng yu cu mi cu thu phai nm c vi tri cua minh va lam tt vic phong thu khu vc, ri mi nghi n chuyn lam th nao t chc tn cng. Trc tin khng mt im, sau o mi tim cach choc thung li i phng."

Hun luyn vin trng Chu Quang H quyt tm cai tao li a cua i tuyn Trung Quc, nng cao trinh i bong a tng bc thc hin k hoach cua minh nh vy, mit mai tm huyt vi s nghip cua minh, lam cng vic co danh ting, thu nhp kha nhng khng d gi gianh c vinh d.


1  2