Vai net v ai phat thanh quc t Trung QucBan ting Vit Nam

D Bao Thi Tit
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc T́ 
  Đời sống kinh t́ 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa hoc-i sng

Th gii phu n

Vn vn hoa

Cu chuyn cui tun

Truyn thanh ng Trung Quc
(GMT+08:00) 2005-11-25 15:08:35    
Hun luyn vin trng Chu Quang H mang lai bin i mi cho i tuyn bong a nam Trung Quc

cri

Nghe Online

Hun luyn vin trng i tuyn bong a nam cua mt nc thng la ngi rt c quan tm nhiu nc trn th gii. Tai mt nc ng dn nh Trung Quc cung khng ngoai l, moi ngi t nhiu hy vong vao Hun luyn vin trng nng cao trinh i tuyn bong a nc nha.

Thang 11 nm 2004, i tuyn Trung Quc mt t cach i d giai v ich bong a cup th gii c nm 2006, d lun va ngi hm m a co nhiu nghi ng va ph phan i vi i tuyn. Luc nay, cn co mt ngi ng ra cu van danh d i tuyn Trung Quc, do o, ng Chu Quang H ngi dn dt i bong a Thm Quyn oat chc v ich giai v ich bong a Trung Quc nm 2004 a c Lin oan bong a Trung Quc b nhim lam Hun luyn trng i tuyn bong a nam Trung Quc, thay Hun luyn vin trng ngi Ha Lan A-ri Han.

Ngoai dn i mt ln gianh chc v ich giai v ich toan quc ra, ng Chu Quang H 56 tui hu nh khng co thanh tich gi ang khoe khoang, nn khi ng lam Hun luyn vin trng i tuyn quc gia, hu nh khng co ai t hy vong ln vao ng. Trong tinh hinh nay ng vn im tinh noi, phai mang lai s bin i, hinh thanh li a cua i tuyn Trung Quc.

Trn thi u chinh thc u tin sau khi ng ln cm qun la trn gp i Ty Ban Nha trn sn khach ngay 27 thang 3 nm nay, tuy i Trung Quc thua vi ti s 0:3, nhng biu hin cua cu thu Trung Quc trn sn khin ngi ta nhin thy nhng du hiu tich cc. Ba ngay sau, i Trung Quc lai gp i Ai-len trn sn khach, trong tinh hinh th tn cng tng ng nhau, i Trung Quc chi thua vi ti s 0:1, bao chi Trung Quc va Ai-len u anh gia kha cao i vi biu hin cua i Trung Quc. T o, moi ngi dn dn tin tng nhiu hn vao Hun luyn vin trng Chu Quang H.

Trong nhng li ban lun v ng Chu Quang H, quan im cua anh ng L, phong vin chuyn vit bai v bong a Trung Quc rt co tinh ai din, anh cho rng ng Chu Quang H co mt s t tng va cach lam cua Hun luyn vin phng ty, ng co th vn dung kha thanh cng quan nim bong a tin tin cua nc ngoai, anh noi:

"ng co u th bm sinh cn cu cht phac cua ngi Trung Quc, hiu bit tinh hinh trong nc Trung Quc, ng thi ng cung co mt s t duy quan nim ci m, co th tip nhn mt s chin thut bong a mi, hiu bit tinh hinh t tng cua cac cu thu bong a. Ti nghi, y la iu rt co li i vi s phat trin cua i bong."

1  2