Vai net v ai phat thanh quc t Trung QucBan ting Vit Nam

D Bao Thi Tit
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc T́ 
  Đời sống kinh t́ 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa hoc-i sng

Th gii phu n

Vn vn hoa

Cu chuyn cui tun

Truyn thanh ng Trung Quc
(GMT+08:00) 2005-11-18 15:16:48    
Lin hoan Ngh thut chu A ln th 7 t chc tai Pht Sn Trung Quc

cri

Nghe Online

T ngay 11 n ngay 17, Lin hoan Ngh thut chu A ln th 7 t chc tai thanh ph Pht Sn tinh Quang ng min nam Trung Quc, hn 500 ngh si n t 21 nc a tham gia cac hoat ng biu din sn khu va lu din trn ng ph v.v.

Quy vi va cac ban ang nghe la tit muc mang tn "a-man" do ngh si Pa-ki-xtan trinh din, "a-man" co nghia la ca mua thanh kinh, la mt loai hinh ngh thut dn gian va noi va hat.

Da hi trong l khai mac Lin hoan Ngh thut chu A ln th 7 mang tn "Bu tri cua chu A", 21 oan th ngh thut cua cac nc chu A a biu din 26 tit muc ca mua, din tu nhac cu. Trong da hi, cac kin truc tiu biu cua chu A nh ng-co Vat Cam-pu-chia, Lng Tai Ma-hat n , chua chin Thai Lan, cung in Trung Quc, thanh luy c A-rp v.v ln lt c th hin trn sn khu. Cac tit muc "Chim cng" cua Cam-pu-chia, "Bm bm" cua Trung Quc, "Mua ri" cua Thai Lan, "Th dn" cua In--n-xi-a, tay trng cua Nht, ngh si mua Bru-ny a th hin vn hoa chu A phong phu a dang trc khan gia.

Lin hoan Ngh thut chu A do B Vn hoa Trung Quc sang lp vao nm 1998, la ngay hi giao lu vn hoa trong khu vc mi nm t chc mt ln, cung cp sn khu cho ngh si cac nc chu A th hin y u c sc va sc cun hut cua ngh thut chu A. Chu cua Lin hoan Ngh thut chu A ln nay la "Ly vn hoa la tiu im, cung kin tao huy hoang".

Ngoai vn hoa ngh thut vi ni dung phong phu, hinh thc a dang cua cac nc chu A ra, nhng tit muc u tu cua cac ia phng Trung Quc cung hi tu v Lin hoan Ngh thut chu A ln nay. Cn Khucmt loai hinh ngh thut c UNESCO cng nhn la "Di san vn hoa truyn ming va phi vt th", cung nh Kinh kich, kich Chit Giang, kich T Xuyn va kich Quang ng u tham gia biu din, th hin ngh thut Trung Hoa trc cac vi khach nc ngoai. Ba Ha-ni-a Ha-san, trng oan ai biu Ngh thut Ma-lai-xi-a cho rng Lin hoan Ngh thut chu A la mt sn khu rt tt. Ba noi:

"Trung Quc va Ma-lai-xi-a co hip inh giao lu vn hoa. Chung ti tng on tip rt nhiu oan ngh thut Trung Quc tham gia Lin hoan ngh thut Ma-lai-xi-a. Hoat ng giao lu vn hoa gia Trung Quc va Ma-lai-xi-a khng chi han ch hinh thc biu din, iu nay co li cho vic tng cng lin h vn hoa vi nc ngoai. Lin hoan ngh thut la mt sn khu rt tt, tt ca oan ai biu u co th giao lu tai ngh."

Thanh ph Pht Sn tinh Quang ng, ni t chc Lin hoan ngh thut ln nay la mt trong nhng khu vc co kinh t phat trin nht Trung Quc, cung la mt trong nhng khu vc ci ngun cua vn hoa Linh Nam Trung Quc. Th ky 16, Pht Sn cung thi trn Chu Tin, thi trn Han Khu va thi trn Canh c c goi la T ai Minh Trn, ni ting vi ngh thut lam gm s va tranh tt.

1  2