Vai net v ai phat thanh quc t Trung QucBan ting Vit Nam

D Bao Thi Tit
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc T́ 
  Đời sống kinh t́ 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa hoc-i sng

Th gii phu n

Vn vn hoa

Cu chuyn cui tun

Truyn thanh ng Trung Quc
(GMT+08:00) 2005-11-04 15:32:22    
S nghip vin bao tang Trung Quc phat trin trm nm, thu c thanh qua ni bt

cri

Nghe Online

Thanh ph Nam Thng, mt thanh ph nho min nam Trung Quc, cach thanh ph Thng Hai chi khoang 2 ting ng h xe. Gn y, giam c cua hn 130 vin bao tang Trung Quc va nc ngoai hi tu v thanh ph Nam Thng, chao mng mt vin bao tang ia phng thanh lp tron 100 nm. Chu tich Hip hi vin bao tang quc t nhn li mi t tru s T chc U-net-xc tai Pa-ri Phap n Trung Quc tham gia bui chao mng long trong nay.

Nm 1905 la mt nm ang ky nim trong lich s vn hoa Trung Quc. Hi o, t nc Trung Hoa rng ln vn ang di s thng tri cua triu inh nha Thanh phong kin. T khi cuc chin tranh thuc phin bung n nm 1840, chiu s cng bc vu lc cua cac quc phng ty, triu inh nha Thanh buc phai ky nhiu hip c khng binh ng, t o Trung Quc tr thanh mt quc gia na phong kin na thuc ia. Trong thi ky nay, thanh ph Nam Thng, ng Trng Khin, mt nha doanh nghip bt u thc nghim chu trng "Phat trin s nghip giao duc cu nc", nm 1905, ng Trng Khin xy dng thanh lp Vin bao tang Nam Thng, y la vin bao tang mang tinh hin ai u tin Trung Quc.

Ba Vng ng Vn la giam c ng nhim cua Vin bao tang Nam Thng. Ba noi, Vin bao tang Nam Thng khng phai la mt vin bao tang binh thng, thm chi xet t thi im by gi, quan nim xy dng cua no vn la hin ai. Ba noi:

"Ban u, Vin bao tang Nam Thng co ba nha trin lam ln lt gia, phia nam va phia bc, trng bay lich s, my thut, tiu ban thc vt va ng vt v.v. Cach sp t trng bay la kt hp trng bay trong nha va ngoai tri, co trng bay trong nha, cung co thc vt va ng vt sng ngoai tri. Quan nim xy dng vin bao tang la b xung cho giao duc nha trng, ph bin kin thc khoa hoc, ng thi cung la ni moi ngi th gian, vui chi giai tri va trau di tm t tinh cam."

Vin bao tang Trung Quc co lich s lu i, nhng vin bao tang cn ai va trng hoc kiu mi u san sinh trong qua trinh xa hi Trung Quc tng bc i ln hin ai hoa. Nm 1682, Vin bao tang Ngh thut va Khao c cua trng ai hoc -xpht Anh m ca vi dn chung, o la vin bao tang mang tinh hin ai u tin trn th gii. Gia th ky 19, quan nim vin bao tang phng ty bt u c gii thiu vao Trung Quc, nhng tri thc tin tin dn dn nhn thc c chc nng lu tr vn hoa va truyn ba kin thc khoa hoc cua vin bao tang, do vy, xy dng vin bao tang tr thanh mt bin phap quan trong "m mang dn tri" c cac tri thc tin tin Trung Quc cui th ky 19 xng.

1  2  3