Vai net v ai phat thanh quc t Trung QucBan ting Vit Nam

D Bao Thi Tit
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc T́ 
  Đời sống kinh t́ 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa hoc-i sng

Th gii phu n

Vn vn hoa

Cu chuyn cui tun

Truyn thanh ng Trung Quc
(GMT+08:00) 2005-10-14 15:23:40    
Chng trinh ca mua Vn Nam m a c sc lam cho khan gia My cam ng

Xin Hua

Nghe Online

Ngay 1 thang 10, Lin hoan vn hoa Trung Quc keo dai mt thang khai mac tai Trung tm biu din ngh thut Ken-n-i Oa-xinh-tn, thu My. y la hoat ng gii thiu vn hoa Trung Quc quy m nht trong lich s My.

Ngay 11, trn sn khu Thin Nin Ky cua Trung tm biu din ngh thut Ken-n-i Oa-xinh-tn My, bng ting hat bm sinh, iu mua ban sc va trang phuc dn tc truyn thng vi mau sc ti ep, 11 ngh si dn tc thiu s n t tinh Vn Nam Trung Quc a th hin c sc cua dn tc Di va dn tc Va trc hang trm khan gia My.

c im ln nht cua chng trinh ca mua nay la m a ban sc dn tc, nhit tinh, si ni, bu khng khi vui mng xuyn sut chng trinh a lam cho khan gia cam ng. Cac tit muc nh hat i sn ca va nhiu ngi cung mua th hin canh tng hen ho, yu ng, vui ua va lao ng cua cac i trai gai, nhac trng c sc, iu mua diu dang cua c gai go trng, iu mua m phong ga trng, iu mua mt ngi th hin canh tng ln ng v.v., tit muc nao cung gianh c nhng trang v tay nng nhit cua khan gia.

Tit muc c bit nht la biu din nhac cu. Mt ngi an ng mc ao canh trn co thu ch "Vua nhac cu" trn vai la mt on ganh tre kiu ch "ai", trn on ganh dng ng mt nhac cu ging nh nhi, hai bn on ganh treo chi chit cac loai sao vi chiu dai khac nhau, vt liu khac nhau, phn di cai gia buc bn chic ching nho, va treo nhiu chung con. Ngi an ng nay dung ca ming, tay va chn, thi, gy, go, hat, thm chi dung mt cai tu cc ln a chm la thi sao, khin khoi va ting nhac cung xut hin, lam khan gia cam thy rt bt ng.

Ca gia inh ng Ha-rt Go-n, tin si Vin dich t quc gia My gm ba ngi u n xem chng trinh biu din, va cho bit na thang sau ho se n Vn Nam Trung Quc du lich. ng Go-n khen ngi chng trinh va thu vi va c sc, va noi sau khi n Vn Nam, ng se chu yu xem biu din ca mua dn tc thiu s ia phng.

Chi San-ra Mac-v-t la giao vin trng Trung hoc C-c-ran bang Ma-ri-len, mua he nm nay, chi tham gia mt d an i Vn Nam khao sat va hoc tp, nhn dip nay, chi a lam quen vi chi Dng L Binh, din vin mua ni ting Trung Quc. Chi Mac-v-t yu thich vn hoa Trung Quc, nn chi cung cac ban n Trung tm biu din ngh thut Ken-n-i xem biu din ca mua. Chi noi, ngi My co th xem chng trinh ca mua nay ngay tai My, tht la may mn, chi noi chi rt thich chng trinh nay.

Ngay 11, chi Ca-r-lin R-bt ngu nhin n Trung tm biu din ngh thut Ken-n-i, nao ng, chng trinh ca mua dn tc thiu s Trung Quc ang trinh din gy ln hng thu cc ln cua chi, trong qua trinh xem biu din, chi khng ngng khen ngi: "Tht la tuyt vi!" Chi cho bit chi se xem chng trinh biu din khac cua Lin hoan vn hoa Trung Quc.

1  2