Vai net v ai phat thanh quc t Trung QucBan ting Vit Nam

D Bao Thi Tit
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc T́ 
  Đời sống kinh t́ 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa hoc-i sng

Th gii phu n

Vn vn hoa

Cu chuyn cui tun

Truyn thanh ng Trung Quc
(GMT+08:00) 2005-09-16 15:38:34    
Li ca, ting nhac, ting v tay, ng chi, anh em, tinh hu nghi

cri

Nghe Online

N: Xin chao quy vi va cac ban thinh gia, cung vi ting nhac quen thuc, tit muc "Vn vn hoa" lai n vi quy vi va cac ban, ti la Duy Hoa.

Nam: Quy vi va cac ban thn mn, ti la La Thanh. Trong chng trinh tun trc, La Thanh va Duy Hoa a gii thiu cuc "Trin lam tranh ng ai Vit Nam" gy ting vang ln Bc Kinh u thang 9, trong chng trinh hm nay, chung ti se gii thiu vi quy vi va cac ban bui biu din cua oan Ngh thut quc gia Vit Nam tai Bc Kinhmt ni dung quan trong cua "Tun vn hoa Vit Nam". Chng trinh biu din cua oan ngh thut quc gia Vit Nam a nhn c s yu thich cua khan gia Trung Quc.

N: chao mng ln th 60 Quc khanh Vit Nam va ln th 55 ngay Trung Quc va Vit Nam thit lp quan h ngoai giao, nhn li mi cua B Vn hoa Trung Quc va s uy thac cua B Vn hoa Thng tin Vit Nam, u thang 9, oan ngh thut quc gia Vit Nam a trinh din ba bui trc khan gia Trung Quc tai Rap hat Hai in Bc Kinh.

Nam: oan ngh thut quc gia Vit Nam ln nay gm 26 ngi n thm va biu din tai Trung Quc, trong o co nhiu ngh si u tu, chng han nh, trng oan Trn Thanh Binh, nhac cng Vo Ba Quy v.v. Trong ba bui biu din tai Bc Kinh, cac ngh si Vit Nam a trinh din nhiu tit muc trinh cao trc khan gia Trung Quc, va a nhn c nhng trang v tay nng lit nht va chn thanh nht. La Thanh xin hoi Duy Hoa, tit muc nao lai n tng su sc nht cho ban?

N: Thc ra, tit muc nao cung hay, u lai n tng su sc cho Duy Hoa, va ht li ca ngi. La Thanh co bit khng, sau khi biu din kt thuc, hai ban tay cua Duy Hoa sng ty ln vi v tay nhiu qua.

Nam: La Thanh cung vy. Thc ra mi khan gia co mt hm o u th. Khan gia mong qua ting v tay to long cam ng, cam n mi din vin cua oan ngh thut Vit Nam trn su khu. Nhng, Duy Hoa vn cha cho bit tit muc nao lai n tng su sc nht?

N: Nu nht thit phai chon mt tit muc n tng nht, thi Duy Hoa chon tit muc c u an bu cua din vin Nguyn L Giang. S di Duy Hoa chon tit muc nay la vi Duy Hoa rt thich an bunhac cu truyn thng cua Vit Nam. Khi lu hoc Vit Nam, Duy Hoa mua nhiu ia CD nhac an bu Vit Nam. Ting an bu uyn chuyn, du dng, lam rung ng long ngi. Mi khi yn tinh sau mt ngay lao ng khn trng, ngi thng thc an bu chng khac nao la mt s hng thu.

Nam: Vy by gi Duy Hoa co mun thng thc khng?

N: Tt nhin ri. Con gi phai hoi?

Nam: Vy by gi chung ti cung cac ban thinh gia ang ngi bn ra-i- thng thc ban nhac c u an bu ma La Thanh ghi m trong bui biu din u tin cua oan ngh thut quc gia Vit Nam nhe?

N: Tht la tuyt vi! Mi ln nghe an bu, Duy Hoa u cam thy hinh nh ang nghe bai hat ru con diu dang cua me vy, cam thy khoan khoai, d chiu.

Nam: Sau khi bui biu din kt thuc, La Thanh a phong vn chi Nguyn L Giangdin vin trinh din an bu. Qua cuc phong vn, La Thanh c bit chi Giang theo hoc 15 nm v an bu mi at ti trinh hm nay, iu nay noi ln "Co cng mai st, co ngay nn kim".

1  2