Vai net v ai phat thanh quc t Trung QucBan ting Vit Nam

D Bao Thi Tit
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc T́ 
  Đời sống kinh t́ 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa hoc-i sng

Th gii phu n

Vn vn hoa

Cu chuyn cui tun

Truyn thanh ng Trung Quc
(GMT+08:00) 2005-08-26 19:08:36    
Cng trinh cu ni vn hoa Trung Hoa

cri

Nghe Online

Gn y, d an "Thanh ph Tiu tri vn hoa Trung Hoa" tuyn b cng khai trng tp phng an thit k Thanh ph Tiu tri vi trong va ngoai nc. Vic nay anh du "Cng trinh cu ni vn hoa Trung Hoa" vi tn chi truyn ba vn hoa truyn thng Trung Hoa a at c tin trin ro rt.

D an "Thanh ph Tiu tri vn hoa Trung Hoa" chon thanh ph T Ninh tinh Sn ng min ng TQ lam ni trin khai, y la ni sinh cua Khng T va Manh T, ngi sang tao Nho hoc, gn k vi di san vn hoa th gii-Khng Miu. Khu vc nay la mt trong nhng ngun gc quan trong cua nn vn hoa truyn thng TQ. Theo quy hoach, chinh phu TQ se xy dng khu vc nay thanh mt thanh ph mang m a c sc vn hoa Trung Hoa thng qua hinh thc bao v di san vn hoa lich s vn co va xy dng d an tiu tri vn hoa mt cach co h thng.

"Thanh ph Tiu tri vn hoa Trung Hoa" chi la mt trong nhng ni dung cua "Cng trinh cu ni vn hoa Trung Hoa". Nghe tn thi bit, "Cng trinh cu ni vn hoa Trung Hoa" la ly vn hoa lam cu ni, lin kt cac dn tc Trung Hoa va ngi Hoa Hoa kiu hai ngoai. Cng trinh nay bt u vao nm 1998, do nhiu ang phai dn chu va ng ao nhn si xa hi ni ting TQ cung xng. ng Ly Tinh, hoc gia cua Vin khoa hoc xa hi TQ la tng th ky ban t chc. ng gii thiu tn chi cua "Cng trinh cu ni vn hoa Trung Hoa". ng noi:

"Tn chi cua "Cng trinh cu ni vn hoa Trung Hoa", chinh la thng qua vn hoa Trung Hoa, c bit la vn hoa truyn thng u tu lam cu ni nhm tng cng giao lu va trao i tm hn gia chung ta vi ng bao Hng Cng, Ma-cao, ai Loan cung nh ban be quc t. y chinh la ni ham cua "Cng trinh cu ni vn hoa Trung Hoa".

Thang 6 nm 2000, "Cng trinh cu ni vn hoa Trung Hoa" a t chc hoat ng "ban qu hng Trung Hoa", ap dung ky thut ban quyn, thu tp t nguyn cht cua 34 khu vc hanh chinh trong o bao gm Hng Cng, Ma-cao, ai Loan, sau khi thng qua cng ngh x ly dit khun, chng thi ra va kh rao, ghep thanh ban hinh khi TQ. Hin nay, tng th ky ban t chc ng Ly Tinh vn con nh trng hp thu tp t tai tinh ai Loan. ng noi:

" 11giy 11 phut 11 gi mng 1 thang 1 nm 2001, ng bao ai Loan thu tp t tai inh nui A-li, tip theo a t ti trng thanh Bc Kinh vao mng 2 thang 2 m lich ,dn gian goi la ngay con rng ngng u, luc o s kin nay ht sc chn ng, mi my nhn vt chinh tri quan trong ai Loan nh Lin Chin, Ma Anh Cu u ung h hoat ng nay."

1  2