Vai net v ai phat thanh quc t Trung QucBan ting Vit Nam

D Bao Thi Tit
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc T́ 
  Đời sống kinh t́ 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa hoc-i sng

Th gii phu n

Vn vn hoa

Cu chuyn cui tun

Truyn thanh ng Trung Quc
(GMT+08:00) 2005-08-19 14:59:49    
Khp t nc TQ t chc nhiu hoat ng ky nim ngay 15 thang 8

Xin Hua

Nghe Online

Ngay 15 thang 8 nm nay la ngay ky nim cuc khang chin chng Nht xm lc cua nhn dn TQ tron 60 nm. co c ngay hm nay, dn tc Trung Hoa a hy sinh to ln vi s nghip hoa binh, vn minh va tin b cua loai ngi, ong gop cua nhn dn TQ lu danh lich s mun i..

Ngay hm nay la mt ngay ang tng nh mai mai. Trong ngay nay, nhng ngi yu hoa binh cu tin b nhin lai lich s, hng v tng lai mt cach tinh tao. Ngay 15 thang 8 va qua, khp t nc TQ a t chc nhiu hoat ng ky nim ngay 15 thang 8, ku goi nhn dn TQ "ghi nh lich s, quy trong hoa binh".

26 phut 5 gi sang ngay 15, "Hanh khuc nghia dung qun"--quc thiu TQ vang di trn quang trng Thin An Mn, quc ky t t keo ln, hn 7 nghin dn chung n t khp t nc ngng u nhin c nam sao o ti. Nim t hao va thing ling hin ro trn gng mt moi ngi tai hin trng. Moi ngi cam thy, trong ngay c bit nay, tai ni c bit nay, phai vinh vin ghi nh va tng nh cac anh hung hy sinh cho t quc, cho dn tc Trung Hoa.

My ngay qua, Vin bao tang quc gia TQ phia ng quang trng Thin An Mn, khach thm quan ng uc. y ang trinh bay "trin lam vu tham sat Nam Kinh cua qun Nht xm lc TQngay 13 thang 12". T ngay 10 thang 8 khai mac trin lam n nay, hng ngay u co gn 10 ngan ngi n xem. Nhiu b me a con xem xong trin lam, lai i ving ai ky nim anh hung nhn dn. Cac phu huynh noi, trong ngay c bit nay, ti mong con ti ghi nh lich s t nho, va bit rng hoa binh quy bau lam sao.

Bc Kinh tri nong bc, nhng khng lam giam bt nhit tinh cua dn chung. Cuc trin lam mang tn "thng li vi ai" tai nha ky nim khang chin chng Nht cua nhn dn TQ bn canh cu L Cu, a tip on hn 470 ngan lt ngi. Giam c nha ky nim Vng Tn Hoa noi, "trong luc t nc nguy ngp, dn tc Trung Hoa oan kt chng xm lc, cui cung gianh c thng li, m ra trang lich s cn ai mi cua TQ.

Tai Thanh ph Nam Kinh, a t chc trin lam "thng li cua nhn dn" ky nim tinh Giang T khang chin chng Nht xm lc gianh c thng li tron 60 nm. Trin lam khi phuc nh cu hin trng Nht ky lnh u hang tai chin khu TQ, gm hn 37 hin vt nh but, nghin mc, du v.v.. ma ai din hai bn Trung Nht tham gia l ky nm o s dung, thu hut s chu y cua ngi xem. l chp nhn Nht u hang din ra trong 15 phut ngn ngui, nhng nhn dn TQ a phai chin u 14 nm. Nam Kinh, Thanh ph tng xy ra vu qun Nht tham sat dn chung, a chng kin gi phut lich s ke xm lc u hang.

Nhin lai qua kh, ng Vng S Anh, ngi tng tham gia l tip nhn u hang xuc ng noi, "Nht a u hang ,nhn dn TQ a gianh c thng li. Nhng chung ta khng c qun rng thng li phai tra gia bng u tranh gian kh lu dai, ca dn tc phai chiu ng tn thng nng n. Chung ta phai lun lun canh giac, trn trong va yu quy hoa binh hm nay."

1  2