Vai net v ai phat thanh quc t Trung QucBan ting Vit Nam

D Bao Thi Tit
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc T́ 
  Đời sống kinh t́ 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa hoc-i sng

Th gii phu n

Vn vn hoa

Cu chuyn cui tun

Truyn thanh ng Trung Quc
(GMT+08:00) 2005-08-12 17:26:31    
Vic thng qua phng an quy hoach vung m C Cung se co li cho vic bao v b mt thanh c Bc Kinh

cri

Nghe Online

Tai ai hi di san th gii khoa 29 triu tp tai Nam Phi gn y, phng an quy hoach vung m C Cung do TQ trinh ln c thng qua thun li. Cac chuyn gia vn vt TQ ln lt bay to, vic thc thi phng an nay se co y nghia quan trong i vi vic am bao nguyn ven kt cu lich s va hai hoa din mao mi trng C Cung. Trong tit muc "vn vn hoa" hm nay chung ti xin gii thiu vi quy vi va cac ban v phng an quy hoach vung m C Cung.

C Cung Bc Kinh c khanh thanh vao nm 1420, chim din tich 72 hec-ta, la cng trinh kin truc bng g c ai nguyn ven va quy m nht trn th gii hin nay, tt ca co 24 ng vua n va x ly cng vic quc gia tai y. Nm 1987, T chc giao duc, khoa hoc va vn hoa LHQ cho phep C Cung la di san vn hoa th gii.

Theo quy inh cua "quy trinh thao tac cng c di san th gii" : Phai xy dng vung m vong quanh di san th gii cung cp bao v cn thit. Vung m chinh la khu vc vong quanh di san nhm cung cp vanh ai bao v phu thm cho di san. Trong phng an vung m C Cung Bc Kinh mi c thng qua tai ai hi di san th gii gn y, din tich pham vi bao v vong quanh C Cung la 86 hec-ta, vung m la 1377 hec-ta, ca thay la 1463 hec-ta, a dng ln cai bao v to ln cho C Cung Bc Kinh.

ng La Trit Vn, trng nhom chuyn gia thuc Cuc vn vt quc gia TQ cho rng, vic thng qua phng an vung m rt quan trong i vi bao v C Cung. ng noi:

"Ngoai bao v ban thn di san ra, mi trng xung quanh cung ht sc quan trong. S quy inh va cho phep vung m ln nay se co y nghia quan trong i vi bao v C Cung, c bit la bao v mi trng xung quanh. Nhng quy inh nh han ch cao, khng nhng co y nghia i vi mt s ng ph ngo hem, ma con i vi phong canh khac. Nh vy mi co th lam mi trng trong vung m va mi trng xung quanh C Cung hai hoa vi nhau, nhng quy inh nay ht sc cn thit."

Trong phng an quy hoach a c thng qua, hoang thanh bn ngoai C Cung la b phn c ban cua vung m C Cung. u th ky 15 C Cung c dng ln, la trung tm cua thanh c Bc Kinh, thit k chinh th chia thanh 4 vong thanh, C Cung chinh la T Cm Thanh, t trong n ngoai ln lt la hoang thanh, ni thanh, ngoai thanh. Hoang thanh la vn hoa cua T Cm Thanh, vong quanh T Cm Thanh, chiu dai nam bc 2750 met, chiu rng ng ty 2500 met, trc y trong hoang thanh la cac c quan phuc vu i sng ngay thng cua hoang gia. Hin nay cac kin truc c va ph ngo trong hoang thanh vn tn tai, cac cng vin hoang gia la Bc Hai, Trung Nam Hai, Canh Sn, Thai miu danh ring cho hoang gia th cung v.v u la tinh hoa kin truc c cua TQ.

1  2