Vai net v ai phat thanh quc t Trung QucBan ting Vit Nam

D Bao Thi Tit
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc T́ 
  Đời sống kinh t́ 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa hoc-i sng

Th gii phu n

Vn vn hoa

Cu chuyn cui tun

Truyn thanh ng Trung Quc
(GMT+08:00) 2005-08-05 16:08:38    
Hi ch sach hai b eo bin ai Loan ln th nht

Xin Hua

Nghe Online

Hi ch sach hai b eo bin ai Loan ln th nht din ra trong ba ngay tai Ha Mn a kt thuc ngay 31-7.

Hi ch sach hai b eo bin ai Loan ln th nht trng bay 130 ngan u sach gm 850 ngan cun. 388 nha xut ban va cng ty sach ai Luc, hn 200 nha xut ban va gii phat hanh sach ai Loan tham d trin lam. Theo t Vn Hi Hng Cng, im ni bt ln nht cua hi ch sach ln nay la ban sach ai Loan ngay tai gian hang trin lam, ln u tin pha v "xing xich" trong giao lu sach bao gia hai b eo bin keo dai 18 nm qua, khin cuc giao lu sach gia hai b c ban thc hin thng sut m ca toan din. Sau nay, gii xut ban phat hanh hai b se xy dng knh xut ban va tiu thu sach trc tip vi quy m to ln, c dn ai Luc co th mua sach ai Loan mi nht hoc xut ban tron b tai cac ca hang sach trong ca nc.

Theo thng k cha y u, co gn 10 ngan doanh nhn hai b ti tham gia hi ch, hn 100 ngan lt ngi hai b eo bin ti tham quan trin lam va mua sach. Hi ch a ban va ky hp ng mua ban sach tri gia hn 20 triu ng nhn dn t. Trong o tin ban sach tai hi ch at 5 triu t, ring sach ai Loan at 2 triu t. Tai hi ch con at c nhiu hip inh hp tac, va ky hn 100 hp ng mua ban quyn.

Hn 300 doanh nhn cua 200 nha xut ban ai Loan tham gia hi ch, mang n hi ch hn 20 ngan u sach gm hn 50 ngan cun. 10 nha xut ban ng u nganh xut ban ai Loan u co mt tai hi ch.

Hi ch sach hai b eo bin ai Loan ln th nht a dng ln mt bng giao lu hp tac cho gii xut ban va doanh nhn hai b, va m ra im khi u cung nhau sang tao c hi lam n, pha v tinh trang b tc lu dai trong gii xut ban phat hanh hai b eo bin, m ra trang mi v hp tac va giao lu.

Cuc trng cuc bao chi tinh Phuc Kin ng Bach Kinh Triu noi, gii xut ban tinh Phuc Kin vi ai Loan co tinh cht b khuyt cho nhau rt ln, tim nng hp tac cung rt to ln. Gii xut ban hai b cn thay i cach lam trc y la chi n thun giao lu hoc thut, nn m rng ni dung hp tac giao lu xut ban gia hai b sang cac linh vc xut ban, phat hanh, in n, phuc ch, ban quyn, hoat hinh, xut ban ky thut s v.v. nhm m ra tinh hinh hai bn cung co li va cung danh thng li.

Trong thi gian din ra hi ch, doanh nhn sach ai Loan a ra thng ip tha thit vi ng nghip ai Luc la, my nm gn y, sach ai Luc xut ban bng kiu ch gian th ngay cang c c gia ai Loan a thich, thi trng sach ai Loan a bt u xut hin chiu hng tng trng nhanh. Theo ho, trong 3-5 nm ti, co kha nng tng gp 10 ln.

1  2