Va�i ne�t v�� �a�i pha�t thanh qu��c t�� Trung Qu��cBan ti��ng Vi��t Nam

D�� Ba�o Th��i Ti��t
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc T�́ 
  Đời sống kinh t�́ 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa ho�c-���i s��ng

Th�� gi��i phu� n��

V���n v�n ho�a

C�u chuy��n cu��i tu��n

Truy��n tha�nh ng�� Trung Qu��c

• Must Love Dogs

• Legend of Zorro

• Sahara
Xem ti��p>>

• Aliens Of The Deep

• Ice Princess

• Because of Winn-Dixie
Xem ti��p>>


• Cars

• Madagascar
Xem ti��p>>

• Xin jing cha gu shi 2

• Gong fu
Xem ti��p>>

• Hide and Seek

• Word wars
Xem ti��p>>
• Hoa anh hu�ng 2005-11-30
• �oa�n thu� c��c 2005-11-30
• D��ng t���ng Ly� Ti��u Long: Bosnia qua m��t H��ng C�ng 2005-11-28
• Phu� thu�y th��i @ 2005-11-28
• Th��n thoa�i � b�� phim chuy��n h���ng cu�a Tha�nh Long 2005-10-30
• Cha�ng trai co� ve� �e�p ng�y th� L�m Chi� Di�nh 2005-10-29
• Chu Ki��t Lu�n th��ng l��n v��i phim Inital D 2005-10-23
Xem ti��p>>