Vai net v ai phat thanh quc t Trung QucBan ting Vit Nam

D Bao Thi Tit
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc T́ 
  Đời sống kinh t́ 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa hoc-i sng

Th gii phu n

Vn vn hoa

Cu chuyn cui tun

Truyn thanh ng Trung Quc
(GMT+08:00) 2003-11-28 21:13:56    
Nha vn ni ting Trung Quc Ba Kim

cri
Thanh : Chng trinh vn vn hoa lai n vi quy vi va cac ban . Ti la La Thanh .

Vi: Xin chao quy vi va cac ban , ti la Thuy Vi . Hoan nghnh quy vi va cac ban theo doi chng trinh Vn vn hoa hm nay .

Thanh : Quy vi va cac ban co bit nha vn ni ting Trung Quc Ba Kim khng ? Nhn dip ngay sinh ln th 100 cua ng Ba Kim vao ngay 25 thang 11 nm nay , thanh ph Bc Kinh , Thng Hai va Thanh Trung Quc se t chc nhiu hoat ng chuc mng va to long kinh trong i vi nha vn c phach th ky nay . Trong chng trinh Vn vn hoa hm nay , chung ti gii thiu vi quy vi va cac ban nha vn ni ting Trung Quc Ba Kim .

Vi : La Thanh nay , co th co mt s thinh gia Vit Nam cha bit nhiu v ng Ba Kim , hay la chung ta gii thiu vai net v ng Ba Kim trc ?

Thanh : phai y .

Vi : ng Ba Kim sinh ngay 25 thang 11 nm 1904 , vn tn la Ly Nghiu ng , qu Gia Hng tinh Chit Giang , la nha vn c phach cua Trung Quc . Nhng tac phm chu yu cua ng la Cuc sng mi , Mm non va B ba tiu thuyt Nha , Xun , Thu ni ting v v...Quy vi va cac ban tng nghe va oc nhng tac phm nay cha ?

Thanh : T nm 1921 , t tac phm u tay ra i n nay , hoat ng sang tac vn hoc cua ng Ba Kim a keo dai nhng 80 nm . Trong quang thi gian nay , tac phm sang tac va dich thut cua ng ngot nghet 100 triu ch , gm nhiu th loai vn hoc nh : th , tan vn , truyn ngn ,tiu thuyt . Hi tre , ng tich cc tham gia hoat ng cua thanh nin cp tin . Sau khi ng lu hoc Phap v nc , trong thi gian dai ng Ba Kim a sang tac nhiu tac phm vn hoc vi nhit tinh cha tng co , quan tm va lao vao phong trao hoc sinh yu nc va phong trao chng Nht cu nc cua ca nc . Sau nm 1949 , ng nhit tinh ca ngi i sng xa hi mi trong tac phm cua minh . Sau cach mang vn hoa keo dai 10 nm , ng Ba Kim lai cm but i vao mt mua xun sang tac mi . Trong nhng nm 80 va 90 , ng a nhn c nhiu danh hiu danh d cua Phap , I-ta-li-a , Nht va cac oan th vn hoc trn th gii . Vi tac phm vn hoc cua minh , phm cht noi s tht va Trai tim mai mai dat dao nhit tinh , ng Ba Kim c moi ngi kinh trong . Co th noi , Ba Kim la mt nhn vt quan trong nht va khng th thay th trong gii vn hoc Trung Quc .

Vi : Trong qua trinh sang tac 80 nm , ng Ba Kim a trai qua khng bit bao nhiu trc tr va song gio , nhng tm long ng lun lun gn vi ng ao c gia . Khi vung Hoa ng Trung Quc bi lu lut ln my nm trc , rt nhiu nha vn Trung Quc gi tac phm ky tn minh ban ly tin giup ng bao bi lu lut khc phuc hu qua thin tai . Tac phm Tuy tng luc cua ng Ba Kim t 1000 ng nhn dn t dn dn ln ti 12 nghin ng . Ngi mua cun sach nay la mt n cng nhn binh thng , ng Ba Kim hay tin nay v cung xuc ng , mi c y n nha chi va tng c mt cun sach khac cua ng , va tng nhng dong nh sau : Ti khng phai nha vn , ti sang tac khng phai vi ti co tai hoa , ma vi ti co tinh cam . ti rt yu T quc va nhn dn minh . Ti bay to tinh cam v cung tn nay bng tac phm cua minh .

Thanh : ng Ba Kim tng noi , ti sang tac chi vi mt muc ich la gop phn cua minh vao xa hi ti ang sng , lam tron trach nhim mt ng bao i vi c gia . Nu tac phm cua ti co th mang lai m ap cho c gia , khi ho lm vao hoan canh kho khn co th lam mt chic gy tip thm sc cho ho , ti a hai long lm ri .

1  2