Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  ng Du Mn Hng, Ngi thy lu hoc cua Trung Quc
   2009-04-16 16:20:34    CRIonline

Nghe Online

Ba mi nm cai cach m ca khin nhiu ngi Trung Quc thay i vn mnh cua minh. ng Du Mn Hng la mt trong nhng ngi nh vy, ng vi sc bn bi "Tim nim tin t trong tuyt vong" cua minh, gian kh lp nghip, t mt chang thanh nin ngheo v danh tr thanh Chu tich hi ng quan tri Tp oan giao duc khoa hoc ky thut Tn ng Phng, Trung tm ao tao giao duc lu hoc ln nht Trung Quc, c ng ao lu hoc sinh Trung Quc goi la "Ngi thy lu hoc".

Nm 1980, cu be Du Mn Hng n t nng thn tinh Giang T trai qua ba ln thi ai hoc, cui cung a vao Trng ai hoc Bc Kinh ni ting nht thu , co le bt u t ni y, vn mnh lun th thach ng Du Mn Hng, khin ng bin au kh thanh sc manh.

Ti la mt chang trai nng thn, lai thi ai hoc ba nm, i ti khi c vao Trng ai hoc Bc Kinh thi nhng ban hoc cua ti u a co trinh rt cao, ti khng th so sanh ni vi ho. Luc y, ti rt t ti, rt nhay cam. Nhng chinh trong s tt ep va au kh, trong trc tr, gng gng va tin b, ng tim thy ban thn minh, bt u suy nghi lam cng vic cho ban thn, cho gia inh va xa hi.

Sau 4 nm hoc tp, ng Du Mn Hng tt nghip ai hoc lai lam giao vin day ting Anh Trng ai hoc Bc Kinh. Trung Quc luc nay va ung cao trao du hoc nc ngoai ln th hai, Trung tm ao tao ngoai ng cung bt u dn dn nhiu ln khu vc tp trung cac trng ai hoc tai Bc Kinh. Trong my nm sau khi t chc giao vin Trng ai hoc Bc Kinh, ng Hng da vao trinh Anh vn vng vang cua minh bt u giang day trong cac Trung tm ao tao ngoai ng nay, nm 1993, ng d tinh cung t m mt Trng ao tao ngoai ng.

Thy ngi khac thanh lp nha trng, ti cam thy minh cung co kha nng t m trng, thc ra ti cam thy thanh lp nha trng cua minh con tt hn, bi vi th nht ti cam thy minh i vi hoc sinh rt tt, th hai trinh giang bai cua ti cung kha, hoc sinh thich nghe ti giang bai.

1 2 3