Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  10 bong hng trong tai trong lang th thao
   2009-10-21 17:24:23    CRIonline

9/N trong tai bong a I-ta-li-a: Laura Esposto. Laura khng nhng la mt n trong tai ng ky h s tai Lin oan bong a I-ta-li-a, ma con co t cach trong tai cho cac trn thi u nam, du la giai thi u nho trong khu vc. Tt nhin, vi tri cua Laura c ngi I-ta-li-a quen thuc nht la Hoa hu "co nu ci ep nht" I-ta-li-a nm 1998 va co mt trong trn chung kt "Hoa hu I-ta-li-a" nm o.

10/ N trong tai ng bin Giai v ich I-ta-li-a: Juliana Guarino. Trong trn u cua Cu lac b thanh nin R-ma cach y khng lu, n trong tai tr ly xinh ep Juliana Guarino tr thanh phong canh c ao trn u trng. B ng phuc bt mt mau hng khin n trong tai xinh ep nay cang hp dn, "Bao Th thao R-ma" cung ly lam ngac nhin vi "ngi ep gi cam" bn sn co.


1 2 3 4 5