Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  10 bong hng trong tai trong lang th thao
   2009-10-21 17:24:23    CRIonline

5/N trong tai xinh ep Xnc-c: Lanh Dim. Tinh tinh ging nh tn cua chi, Lanh Dim la mt c gai trng rt lanh lung va xinh ep, chi hinh nh rt phu hp vi ngh trong tai bi vi chinh trn u trng Xnc-c rt cn co s binh tinh va lanh lung.

6/N trong tai xinh ep WMA: D Sanh: Trn u trng, hai bn ang thi u quyt lit, bn u trng lai co mt c gai xinh ep duyn dang tht bt mt. Chi chinh la n trong tai u tin va duy nht cua Giai thi u vo thut nha ngh Trung Quc WMA u tin.

1 2 3 4 5