Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  10 bong hng trong tai trong lang th thao
   2009-10-21 17:24:23    CRIonline

Ho vn chi la vai phu trn u trng th thao, gia tri v s co mt cua ho khng khin khan gia cam nhn ra s tn tai cua ho; nhng, ho lai rt xinh ep, mt khi xut hin trn u trng thi se tr thanh vai chinh, khin khan gia khng kim nen ni "to mo" phai mt n ho...

1/N trong tai xinh ep cua lang Xnc-c: Michaela Tabb. Chi la n trong tai trn chung kt Giai v ich Xnc-c th gii u tin trn th gii, tin n rng, ve ep duyn dang cua chi a khin cac tuyn thu trn u trng tm thn bt inh.

2/N trong tai xinh ep th dung dung cu: Lu Trin. a tng la tiu im trn u trng nn rt kho tranh c s chu y theo doi cua moi ngi, cho du c gng n mc ht sc binh thng nh moi trong tai, nhng Lu Trin vn thu hut s chu y cua rt nhiu anh mt.

1 2 3 4 5