Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  5 trng hp tr lai u trng th thao tht bai trong lang th thao quc t
   2009-10-14 14:29:29    CRIonline

Vic tr lai u trng cn co dung khi, th nhng con ng i n tng lai y ha hen lai khng phai thun bum xui gio, ngoai iu kin nhn hoa ra, vic thiu iu kin thin thi va ia li u co th tr thanh vt can trn con ng tr lai u trng. Sau y, chung ta hay im lai nhng trng hp tr lai u trng tht bai cua cac vn ng vin tng la NO.1 trong cac linh vc th thao quc t.

Radcliffe(in kinh)

Khng con nghi ng, Radcliffe la n tuyn thu thanh cng nht trong ni dung Ma-ra-tng, tng nhiu ln nng cao thanh tich tt nht th gii va pha ky luc th gii trong cuc i th thao nha ngh, hin vn gi ky luc th gii cua ni dung Ma-ra-tng n 2 ting 15 phut 25 giy, thc ra, 3 thanh tich tt nht trong lich s cua ni dung Ma-ra-tng u do Radcliffe lp nn. Nhng, nhng nm gn y, lao tng ngi Anh nay lun bi giay vo bi chn thng, nm 2006, Radcliffe vng mt trn u trng bi chn thng, mua giai nm 2007, chi lai hoan k hoach tr lai u trng vi vic sinh con, tai -lim-pich Bc Kinh, mc du Radcliffe kin tri hoan thanh thi u, nhng chi xp th 23, tai Giai ua Ma-ra-tng Lun n nm nay, Radcliffe cung buc phai rut khoi thi u vi bi gay ngon chn. Mc du Radcliffe a quyt tm ai din cho t quc thi u tai Th vn hi Lun n nm 2012, nhng xet v tinh hinh hin nay, cho du co th tham d nhng mun gianh c thanh tich tt cung ht sc kho khn.

1 2 3