Va�i ne�t v�� CRI            Ban ti��ng Vi��t Nam
Trang chu� | Chuy�n ��� | Th�� du�c th�� thao | Nha� Tr���ng | H��p th� Ngo�c A�nh | Ba�ch Khoa TQ
 
Th��i s�� | V�n hoa� | Du li�ch | Vui ch�i gia�i tri� | T��ng h��p | Tin a�nh | Ho�c ti��ng Trung Qu��c      Va�o Trang Cu� >>
 
  5 tr���ng h��p tr�� la�i ���u tr���ng th�� thao th��t ba�i trong la�ng th�� thao qu��c t��
   2009-10-14 14:29:29    CRIonline

Vi��c tr�� la�i ���u tr���ng c��n co� du�ng khi�, th�� nh�ng con ����ng �i ���n t��ng lai ���y h��a he�n la�i kh�ng pha�i thu��n bu��m xu�i gio�, ngoa�i �i��u ki��n nh�n ho�a ra, vi��c thi��u �i��u ki��n thi�n th��i va� �i�a l��i ���u co� th�� tr�� tha�nh v��t ca�n tr�n con ����ng tr�� la�i ���u tr���ng. Sau ��y, chu�ng ta ha�y �i��m la�i nh��ng tr���ng h��p tr�� la�i ���u tr���ng th��t ba�i cu�a ca�c v��n ���ng vi�n t��ng la� NO.1 trong ca�c li�nh v��c th�� thao qu��c t��.

Radcliffe(�i��n kinh)

Kh�ng co�n nghi ng��, Radcliffe la� n�� tuy��n thu� tha�nh c�ng nh��t trong n��i dung Ma-ra-t�ng, t��ng nhi��u l��n n�ng cao tha�nh ti�ch t��t nh��t th�� gi��i va� pha� ky� lu�c th�� gi��i trong cu��c ���i th�� thao nha� ngh��, hi��n v��n gi�� ky� lu�c th�� gi��i cu�a n��i dung Ma-ra-t�ng n�� �� 2 ti��ng 15 phu�t 25 gi�y, th��c ra, 3 tha�nh ti�ch t��t nh��t trong li�ch s�� cu�a n��i dung Ma-ra-t�ng ���u do Radcliffe l��p n�n. Nh�ng, nh��ng n�m g��n ��y, la�o t���ng ng���i Anh na�y lu�n bi� gia�y vo� b��i ch��n th��ng, n�m 2006, Radcliffe v��ng m��t tr�n ���u tr���ng b��i ch��n th��ng, mu�a gia�i n�m 2007, chi� la�i hoa�n k�� hoa�ch tr�� la�i ���u tr���ng vi� vi��c sinh con, ta�i �-lim-pi�ch B��c Kinh, m��c du� Radcliffe ki�n tri� hoa�n tha�nh thi ���u, nh�ng chi� x��p th�� 23, ta�i Gia�i �ua Ma-ra-t�ng Lu�n ��n n�m nay, Radcliffe cu�ng bu��c pha�i ru�t kho�i thi ���u vi� bi� ga�y ngo�n ch�n. M��c du� Radcliffe �a� quy��t t�m �a�i di��n cho t�� qu��c thi ���u ta�i Th�� v��n h��i Lu�n ��n n�m 2012, nh�ng xe�t v�� ti�nh hi�nh hi��n nay, cho du� co� th�� tham d�� nh�ng mu��n gia�nh ����c tha�nh ti�ch t��t cu�ng h��t s��c kho� kh�n.

1 2 3