Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  Tun san "Times" binh chon ra 10 khoang khc ang nh nht cua -lim-pich Bc Kinh - II
   2008-12-24 14:22:22    CRIonline

Nm ht Tt n, lai n luc phai tng kt va im lai nhng hoat ng trong nm, tun san "Times" gn y a binh chon ra 10 khoang khc ang nh nht cua -lim-pich Bc Kinh nm 2008, khoang khc Phelps 8 ln v ich can ich trong trn thi u ni dung 100 met bm vi u th co 0,01 giy oat c huy chng vang c xp th nht, khoang khc Bolt gy tranh cai bi chay chm lai vao luc can ich c xp th hai, xp th ba la l khai mac -lim-pich Bc Kinh hoanh trang hung vi, m a c sc Trung Quc, ngoai ra, Lu Tng rut khoi thi u do bi chn thng cung c xp th 6.

6, Lu Tng rut khoi thi u

Sau mt ln bt pha trong vong loai u tin, Lu Tng va cac tuyn thu khac cung tr v vach xut phat, nhng anh lai khng lam t th chun bi xut phat, ma lng lng ra khoi ng ua, c m -lim-pich cua anh, nim hy vong cua ca nc Trung Quc luc o tan bin trn ng ua cua sn th thao.

Trc khi thi u, Lu Tng a bi chn thng giay vo, kt qua chn oan sau khi kt thuc thi u cho thy anh bi chn thng got chn. Tht kho tng tng c s mong i ma moi ngi t ln i vai cua Lu Tng, iu nay cung co th giai thich v s im lng cua toan b 91 nghin khan gia co mt trong sn thi u, hun luyn vin Tn Hai Binh a khoc khng thanh ting trong bui hop bao, nhng ng khng phai la ngi duy nht ri nc mt.

1 2 3