Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  10 anh chang v ich ep trai - II
   2008-10-29 15:34:14    CRIonline

Taehwanngi Han Quc, huy chng vang ni dung bi t do 400 met nam

Qua ng kinh, anh Taehwan trng khng nh mt vn ng vin, cang ging nam din vin chinh ep trai trong mt b phim truyn hinh Han Quc nao o.

Taehwan gianh c huy chng vang ni dung bi t do 400 met nam, sc anh hng cua vic nay ging nh nim vui ma Lu Tng mang n cho Trung Quc tai Th vn hi A-ten nm 2004. 3 ai truyn hinh Han Quc u truyn hinh trc tip trn chung kt cua anh, co trn 44% ngi Han Quc a xem truyn hinh trc tip, k ca Tng thng Han Quc cung a theo doi trn chung kt nay trn Tivi.

Noi n cam nghi khi gianh c huy chng vang, anh Taehawan noi: "Ti cam thy iu quan trong la a pha bo inh kin cua moi ngi i vi ngi Han Quc, ngi chu A trong mn bi li, vi vy ti ht sc hai long."


1 2 3