Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  10 anh chang v ich ep trai - II
   2008-10-29 15:34:14    CRIonline

Trong Manngi Trung Quc, huy chng vang ca nhn ni dung kim chem nam

Cac vn ng vin u kim lun mang phong kim khach khin moi ngi say m, Trong Man cung vy.

Trong Man n t Nam Thng tinh Giang T, tng tp luyn chay dai sc va nhay sao, nhng do voc ngi cao ma chuyn sang tp bong r, nhng cui cung u kim tr thanh mn th thao tp luyn cua anh. Nm 2005, anh chinh thc c tuyn vao i tuyn quc gia va bt ng gianh huy chng ng tai Cup th gii chng I-ta-li-a, tr thanh tuyn thu u kim chem Trung Quc th ba gianh c huy chng ca nhn tai giai quc t.

Ln nay oat huy chng vang tai -lim-pich, i vi Trong Man ma noi co mt ngi khng th khng nhc ti, o la hun luyn vin cua anh Bao-. Hun luyn vin n t Phap nay ky hp ng vi Trung Quc vao nm 2006, luc o ng ha se giup i Trung Quc oat c mt tm huy chng vang u kim tai -lim-pich Bc Kinh a phai ch i 24 nm.

Kobengi My, huy chng vang ng i bong r nam

Cung nh i "mng m" My, nhiu s tranh cai lun am anh anh Kobe. Trc khi tham gia -lim-pich Bc Kinh, Kobe a th oat lai tm huy chng vang -lim-pich nay cho nc My, du sao trong nhng nm gn y, i "mng m" a gp khng it "ni nhuc" trn u trng bong r quc t.

T chc i trng, nhng s biu hin cua Kobe vn la vai tro anh ca dn u trong i. Binh qun mi trn gianh 14 im, ty l nem bong trung r at ti 61%, mc du khng phai thanh tich cao nht trong i, nhng s biu hin n inh trong gi phut then cht cung u chng minh anh la nhn vt ct loi tuyt i khng th thiu cua i My.

1 2 3