Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  Pa-ra-lim-pich At-lan-ta nm 1996
   2008-09-10 14:28:00    cri

Pa-ra-lim-pich A-ten nm 2004

Ngay 17-9-2004, tai A-ten Hy Lap, Pa-ra-lim-pich a khai mac. Pa-ra-lim-pich ky nay ca thay co vn ng vin ngi khuyt tt cua 136 nc tham gia, trong o co 17 nc la ln u tin c oan Th thao tham gia Pa-ra-lim-pich.

Trong Pa-ra-lim-pich ky nay ca thay co 3.806 vn ng vin, khoang 2.200 quan chc Pa-ra-lim-pich quc t va 1.000 quan chc ai hi th thao vao trong Lang Pa-ra-lim-pich.

Pa-ra-lim-pich ky nay ca thay thi u 19 mn, lp 304 ky luc th gii va 448 ky luc Pa-ra-lim-pich. oan Th thao Trung Quc xp th nht bang tng sp huy chng.

Pa-ra-lim-pich ky nay ca thay co 3.103 phong vin thuc 68 c quan truyn thng n a tin va truyn hinh. 25 nc ca thay a phat song truyn hinh va phat thanh vi tng thi ln 617 ting ng h v thi u Pa-ra-lim-pich, s lng khan gia cung a lp ky luc th gii trn lich s Pa-ra-lim-pich.

Hoat ng rc uc Pa-ra-lim-pich ky nay ca thay a thu hut 705 ngi tham gia rc uc, din ra tai 54 thanh ph cua Hy Lap vi tng hanh trinh 410 km. Pa-ra-lim-pich ky nay ca thay ban ra khoang 850 nghin tm ve, vt rt nhiu so vi 400 nghin tm ve d kin. Tt ca ve l khai mac va l b mac cung nh nhiu trn thi u nh bi li va bong r trn xe ln tay u a ban ht. Pa-ra-lim-pich ky nay cung nhn c s h tr cua 8.863 tinh nguyn vin.

Hn 250 quan sat vin n t 16 t chc khac va ai din Lin oan th thao quc t a tham gia Chng trinh quan sat vin A-ten nm 2004, ca thay a t chc 25 hi nghi lin quan cua Pa-ra-lim-pich quc t.

Tai L b mac, L-g mi cua Uy ban Pa-ra-lim-pich quc t cung a c cng b, tng trng cho vic tao iu kin cho cac vn ng vin ngi khuyt tt gianh c thanh tich th thao tt nht, C ba mau khich l va c vu th gii a c keo ln tai A-ten.


1 2 3