Vai net v CRI            Ban ting Vit Nam
Trang chu | Chuyn | Th duc th thao | Nha Trng | Hp th Ngoc Anh | Bach Khoa TQ
 
Thi s | Vn hoa | Du lich | Vui chi giai tri | Tng hp | Tin anh | Hoc ting Trung Quc      Vao Trang Cu >>
 
  Pa-ra-lim-pich At-lan-ta nm 1996
   2008-09-10 14:28:00    cri

Pa-ra-lim-pich Xit-ni nm 2000

Ban Tru bi Pa-ra-lim-pich va Ban T chc -lim-pich Xit-ni a thc hin s cam kt cua ho, ho a tn kha nng tao iu kin tt cho Pa-ra-lim-pich. Cac vn ng vin tham gia -lim-pich va Pa-ra-lim-pich u trong Lang -lim-pich, c chia se v n ung, y t, chm soc sc khoe va nhng phuc vu khac ging nhau. H thng ban ve, ky thut va giao thng vn tai cua -lim-pich Xit-ni cung c phuc vu cho ca qua trinh trong thi gian din ra Pa-ra-lim-pich.

Pa-ra-lim-pich ln th 11 din ra ngay 18-10-2000 tai Xit-ni. Pa-ra-lim-pich ky nay a hi tu mt loat vn ng vin ngi khuyt tt hang u trn th gii, lp ky luc v co 122 nc va 123 oan Th thao tham gia, y cung la mt ky Pa-ra-lim-pich quy m ln nht trn lich s.

Cac trn thi u cua Pa-ra-lim-pich ky nay at ti mt trinh cha tng co. Cng tac t chc cua Pa-ra-lim-pich Xit-ni c coi la hoan my. Pa-ra-lim-pich ky nay ca thay a lp ky luc ban c 1,2 triu tm ve, tng gp i so vi 500 nghin ve cua Pa-ra-lim-pich At-lan-ta nm 1996. Ca thay co khoang 2.300 nha bao n a tin tai hin trng Pa-ra-lim-pich ky nay. ng thi, Pa-ra-lim-pich ky nay cung ln u tin truyn hinh trc tuyn trn mang In-t-net. Khan gia co th thng thc cac trn thi u cua Pa-ra-lim-pich vi thi lng 100 ting ng h trn mang In-t-net, ng thi lp ky luc v co hn 300 triu lt ngi truy cp.

1 2 3