Va�i ne�t v�� �a�i pha�t thanh qu��c t�� Trung Qu��cBan ti��ng Vi��t Nam

D�� Ba�o Th��i Ti��t
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc T�́ 
  Đời sống kinh t�́ 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa ho�c-���i s��ng

Th�� gi��i phu� n��

V���n v�n ho�a

C�u chuy��n cu��i tu��n

Truy��n tha�nh ng�� Trung Qu��c
(GMT+08:00) 2006-01-10 11:32:29    
Ca�nh tay pha�i va� ch�n pha�i cu�a �ng Xa-r�n co� pha�n ��ng khi bi� ki�ch thi�ch

cri
Theo tin �a�i chu�ng t�i: sau khi B��nh vi��n Ha-�a-xa Gi�-ru-xa-lem nga�y 9 gia�m li��u l���ng thu��c g�y m�, ca�nh tay pha�i va� ch�n pha�i cu�a thu� t���ng I-xra-en Xa-r�n b��t ���u co� pha�n ��ng khi bi� ki�ch thi�ch.

Gia�m ���c b��nh vi��n Ha-�a-xa Xl�-m� chi��u cu�ng nga�y no�i, d���i s�� ki�ch thi�ch, huy��t a�p cu�a �ng Xa-r�n co� ph��n t�ng cao, ��y la� d��u hi��u ti�ch c��c.

Tr���ng nho�m chuy�n gia �i��u tri� cho �ng Xa-r�n cu�ng cho bi��t, qua� tri�nh ti�nh la�i cu�a �ng Xa-r�n se� r��t da�i. Hi��n nay v��n kh�ng sao bi��t ����c m��c ��� t��n th��ng v�� s�� nh��n bi��t va� t� duy cu�a �ng Xa-r�n. �ng se� �� trong ti�nh tra�ng nguy ng��p tr���c khi y� th��c ����c kh�i phu�c.