Va�i ne�t v�� �a�i pha�t thanh qu��c t�� Trung Qu��cBan ti��ng Vi��t Nam

D�� Ba�o Th��i Ti��t
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc T�́ 
  Đời sống kinh t�́ 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa ho�c-���i s��ng

Th�� gi��i phu� n��

V���n v�n ho�a

C�u chuy��n cu��i tu��n

Truy��n tha�nh ng�� Trung Qu��c
(GMT+08:00) 2005-11-30 20:16:10    
Quan ch��c h��u quan LHQ no�i, mu�c ti�u gia�o du�c toa�n d�n cu�a LHQ co� th�� kho� ����c th��c hi��n

cri
Theo tin �a�i chu�ng t�i: Nga�y 30 tha�ng 11, ta�i B��c Kinh, T��ng gia�m ���c T�� ch��c Gia�o du�c, Khoa ho�c va� V�n hoa� Li�n h��p qu��c C�-i-chi-r� Mat-su-u-ra no�i, mu�c ti�u gia�o du�c toa�n d�n cu�a Li�n h��p qu��c co� th�� kho� ����c th��c hi��n.

�ng C�-i-chi-r� Mat-su-u-ra �a� no�i nh� v��y khi b�� ma�c h��i nghi� c��p cao gia�o du�c toa�n d�n l��n th�� 5 T�� ch��c Gia�o du�c, Khoa ho�c va� V�n hoa� Li�n h��p qu��c trong nga�y. Mu�c ti�u gia�o du�c toa�n d�n cu�a Li�n h��p qu��c n�u ra n�m 2000, n��i dung chi�nh bao g��m: ���n n�m 2015 ��� t��t ca� tre� em tr�n toa�n th�� gi��i ���u ����c gia�o du�c nghi�a vu� s� ���ng, gia�m m��t n��a s�� ng���i mu� ch�� tr�n toa�n c��u.

�ng C�-i-chi-r� Mat-su-u-ra no�i, m��c du� khoa�ng 70 n���c tr�n th�� gi��i �a� t�ng th�m ti� l�� ���u t� gia�o du�c trong ng�n sa�ch qu��c gia, nh�ng toa�n c��u v��n co� 100 tri��u tre� em ���n tu��i kh�ng sao ����c �i ho�c, 770 tri��u ng���i tha�nh ni�n ch�a thoa�t na�n mu� ch�� .