Va�i ne�t v�� �a�i pha�t thanh qu��c t�� Trung Qu��cBan ti��ng Vi��t Nam

D�� Ba�o Th��i Ti��t
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc T�́ 
  Đời sống kinh t�́ 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa ho�c-���i s��ng

Th�� gi��i phu� n��

V���n v�n ho�a

C�u chuy��n cu��i tu��n

Truy��n tha�nh ng�� Trung Qu��c
(GMT+08:00) 2005-11-30 19:10:59    
Ch��t l���ng n���c Ca�p Nhi� T�n hoa�n toa�n �a�t ti�u chu��n sau khi tr�� la�i c��p n���c

Nh�n d�n nh��t ba�o
Theo tin Nh�n d�n nh��t ba�o TQ , ta�i bu��i ho�p ba�o nga�y 29 , chi�nh quy��n tha�nh ph�� Ca�p Nhi� T�n TQ cho bi��t , ngoa�i m��t s�� i�t khu v��c ra , tha�nh ph�� Ca�p Nhi� T�n �a� tr�� la�i c��p n���c bi�nh th���ng , ch��t l���ng n���c cu�ng lu�n �a�t ti�u chu��n n���c sa�ch theo quy �i�nh cu�a Nha� n���c .

Nga�y 30 , 400 nghi�n ho�c sinh trung ti��u ho�c cu�a tha�nh ph�� Ca�p Nhi� T�n �a� tr�� v�� nha� tr���ng .Hi��n nay , va�nh �ai bi� � nhi��m nghi�m tro�ng tr�n s�ng Tu�ng Hoa �ang cha�y v�� ha� du , c� d�n do�c s�ng Tu�ng Hoa ch�a x��y ra s�� c�� bi� ng�� ���c n���c .

����c bi��t , 90% c�ng tri�nh cung c��p n���c t�� h�� ch��a n���c Ma Ba�n , t��c ngu��n n���c th�� hai cu�a tha�nh ph�� Ca�p Nhi� T�n �a� hoa�n tha�nh ,hi��n nay �ang b���c sang giai �oa�n n���c ru�t , sang n�m se� co� th�� cung c��p n���c cho khu ph�� Ca�p Nhi� T�n .