Va�i ne�t v�� �a�i pha�t thanh qu��c t�� Trung Qu��cBan ti��ng Vi��t Nam

D�� Ba�o Th��i Ti��t
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc T�́ 
  Đời sống kinh t�́ 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa ho�c-���i s��ng

Th�� gi��i phu� n��

V���n v�n ho�a

C�u chuy��n cu��i tu��n

Truy��n tha�nh ng�� Trung Qu��c
(GMT+08:00) 2005-11-24 14:34:57    
Ng�i tha�nh nho� Bi�nh Dao

cri
Trong s�� v� va�n ca�c tha�nh ph�� va� thi� tr��n l��n nho� ta�i TQ, th��t kho� co� ����c m��t tha�nh ph�� nh� ng�i tha�nh nho� Bi�nh Dao. No� co�n gi�� ����c kha� nguy�n ve�n phong ca�ch va� di��n ma�o cu�a ki��n tru�c hai tri��u Minh Thanh sau th�� ky� 14, la� m��t trong nh��ng ng�i tha�nh c�� ����c gi�� la�i hoa�n chi�nh nh��t ta�i TQ hi��n nay. Co� th�� no�i, ca� ng�i tha�nh Bi�nh Dao la� m��t cu�m v�n v��t hoa�n chi�nh, cu�ng chi�nh vi� v��y n�n no� �a� d�� da�ng gia�nh ����c tha�nh c�ng khi xin ��a va�o di sa�n v�n ho�a th�� gi��i.

Bi�nh Dao n��m �� ti�nh S�n T�y mi��n trung TQ, �oa�n li�ch s�� cu�a no� co� th�� ti�nh ng���c th��i gian va�o h�n 2700 n�m tr���c. Trong li�ch s��, Bi�nh Dao t��ng m��y l��n di r��i, co�n Bi�nh Dao ma� chu�ng ta nhi�n th��y nga�y nay thi� chi�nh la� sa�n v��t cu�a th��i ky� Minh Thanh.

Tha�nh Bi�nh Dao t��ng c��ng da�i h�n 6000 me�t, t���ng tha�nh cao khoa�ng 12 me�t bao quanh l��y Bi�nh Dao ta�ch h��n v��i th�� gi��i b�n ngoa�i. B�n trong du� la� b�� cu�c cu�a ����ng ph��, phong ca�ch nha� d�n hay c��a ha�ng, ���u co�n gi�� ����c da�ng d��p c�� x�a. Co�n b�n ngoa�i t���ng la� ng�i huy��n ly� Bi�nh Dao m��i hi��n �a�i, ta�o tha�nh s�� ���i chi��u gi��a c�� �i��n va� hi��n �a�i, n�n ca�ng ta�o cho ng���i xem bi��t bao m��i li�n t���ng.

Chi� L��ng Ngo�c Nh� h���ng vi�n ng���i �i�a ph��ng no�i v��i chu�ng t�i r��ng, n��u t�� tr�n cao nhi�n xu��ng thi� chu�ng ta se� ca�m th��y r��t kinh nga�c, b��i hi�nh da�ng cu�a ng�i tha�nh c�� na�y tr�ng ch��ng kha�c na�o m��t con ru�a kh��ng l��.

"C��a nam cu�a tha�nh c�� Bi�nh Dao tr�ng nh� ���u ru�a, chu�ng ta co� th�� nhi�n th��y hai kh��u gi��ng �� ngoa�i c��a, �o� la� hai con m��t cu�a ru�a. Co�n c��a b��c la� �u�i ru�a, ��y cu�ng la� n�i th��t nh��t trong toa�n tha�nh, n���c trong n��i tha�nh ���u cha�y qua ��y. Phi�a ��ng va� phi�a t�y tha�nh co�n co� b��n ng�i tha�nh nho� d��ng c�n x��ng nhau, tao tha�nh b��n ch�n cu�a con ru�a �ang v��n v�� phi�a tr���c".

Ca�ch thi��t k�� na�y kh�ng pha�i la� ng��u nhi�n, ma� la� bi��u hi��n ng���i TQ c�� x�a r��t su�ng ba�i ru�a. Trong y� th��c truy��n th��ng cu�a ngp���i TQ, ru�a la� t���ng tr�ng cho tr���ng sinh b��t la�o, ma� Bi�nh Dao ����c thi��t k�� theo hi�nh con ru�a la� ni��m mong mu��n nh�� va�o pha�p l��c cu�a ru�a, ��� tha�nh Bi�nh Dao ����c v��ng tra�i nh� ba�n tha�ch, ma�i ma�i b��n l�u.

Ngoa�i b�� ngoa�i k��t c��u khe�o le�o ra, b�n trong c�� tha�nh cu�ng ����c quy hoa�ch r��t ty� mi�. Trong tha�nh tri� ki�n c��ng cao t���ng na�y co� b��n ����ng ph�� l��n v��t ngang nhau, 8 ����ng ph�� nho� va� 72 ngo�, ch��c n�ng ro� ra�ng va� v� cu�ng ng�n n��p. Co�n nh��ng c�n nha� d�n �� do�c ����ng ph�� hay trong ngo� ph��n l��n ���u la� t�� h��p vi��n v��i t���ng ma�u �en va� ngo�i ma�u tro. Ngoa�i ra, cu�ng co� m��t s�� nha� d�n ����c x�y b��ng ga�ch v��i ma�u s��c t��i t��n.

Nghe no�i, trong tha�nh c�� Bi�nh Dao hi��n co�n gi�� ����c h�n 3700 ng�i t�� h��p vi��n, trong �o� co� h�n 400 ng�i co�n t��ng ���i hoa�n ha�o. Nh��ng n��p nha� d�n c�� ki�nh na�y �a� g�y cho du kha�ch nhi��u h��ng thu�. M��t chi� du kha�ch no�i v��i chu�ng t�i r��ng, khi xem qua nh��ng ki��n tru�c c�� na�y khi��n ta pha�ng ph��t ca�m nh��n ����c b�� m��t ph��n vinh cu�a tha�nh ph�� c�� na�y.

Khi no�i v�� chu� nh�n cu�a ca�c khu�n vi�n na�y, thi� kh�ng th�� kh�ng nh��c ���n ca�c nha� bu�n S�n T�y. S�� di� ca�c nha� bu�n S�n T�y n��i ti��ng la� vi� ho� �a� pha�t minh ra "Phi��u hi��u", m��t c� c��u ti��n t�� t��ng t�� v��i ng�n ha�ng hi��n nay.

Sau th�� ky� 18, theo �a� th��ng nghi��p TQ nga�y m��t ph��n vinh, thi� nga�y ca�ng co� nhi��u nha� bu�n �a� th��y ro� ����c ti��n t�� b��ng kim loa�i r��t n��ng nho�c, kh�ng ti��n cho vi��c v��n chuy��n va� cu�ng kh�ng ����c an toa�n. Do �o� ca�c nha� bu�n S�n T�y �a� pha�t minh ra m��t ph��ng th��c h��i �oa�i m��i, �o� la� "Phi��u hi��u h��i �oa�i". N�m 1824, phi��u hi��u "Nh��t Th�ng X��ng" ra ���i ta�i Bi�nh Dao. T�� �o�, ca�c nha� mu�n chi� c��n g��i ti��n va�o "Nh��t Th�ng X��ng" thi� se� nh��n ����c ch��ng t�� g��i ti��n ���n ru�t ti��n ta�i ca�c ph�n hi��u cu�a "Nh��t Th�ng X��ng " n��m ra�i ra�c ta�i ca�c n�i kha�c.

Nhi��u du kha�ch t��i Bi�nh Dao cu�ng mu��n ti�m hi��u v�� �oa�n li�ch s�� pha�t minh cu�a nga�nh ng�n ha�ng TQ. Hi��n nay, ta�i m��t n�i s��m u��t tr�n ����ng ph�� phi�a t�y trong c�� tha�nh Bi�nh Dao co�n co� th�� ti�m th��y di chi� cu� cu�a "Nh��t Th�ng X��ng". Khu khu�n vi�n na�y kh�ng r��ng l��m, da�i 65 me�t, r��ng 20 me�t, ki�n c��ng cao t���ng, phi��u hi��u n��m ngay trong khu�n vi�n na�y.

Hi��n nay, "Nh��t Th�ng X��ng " t��ng huy hoa�ng m��t th��i �a� tr�� tha�nh qua� kh��, n�i ��y �a� tr�� tha�nh vi��n ba�o ta�ng ��� du kha�ch tham quan.

Tha�ng 12 n�m 1997, c�� tha�nh Bi�nh Dao �a� ����c t�� ch��a gia�o du�c, khoa ho�a va� v�n ho�a Li�n h��p qu��c ��a va�o danh mu�c di sa�n th�� gi��i.