Vai net v ai phat thanh quc t Trung QucBan ting Vit Nam

D Bao Thi Tit
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc T́ 
  Đời sống kinh t́ 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa hoc-i sng

Th gii phu n

Vn vn hoa

Cu chuyn cui tun

Truyn thanh ng Trung Quc
(GMT+08:00) 2005-10-21 14:29:43    
Tinh thn cao thng va nhn cach hoan my la tai san Nha vn Ba Kim lai cho chung ta

cri

Nghe Online

Ti 17 thang 10 nm 2005, Ba Kim cy ai thu trong gii vn an Trung Quc t trn. Ba Kim, tn tht la Ly Nghiu ng, t Pht Cam, sinh ngay 25 thang 11 nm 1904 tinh T Xuyn. T khi phat biu bai vn u tin vao nm 1921, n thang 2 nm 1999 vit bai "Hoai nim ban Chn ac", trong sut cuc i Nha vn Ba Kim sang tac va dich 13 triu ch. Tac phm "Kich Lu Ba B Khut" trong o co ba b sach "Gia", "Xun", "Thu"; tac phm "Ai Tinh Ba B Khut" trong o co "Vu, "Vu", "in"; tac phm "Han Da"; tac phm "Kh Vin"; tac phm "Phong iu tri s 4" v.v. la nhng tac phm kit xut trong vn an Trung Quc.

Nha vn Ba Kim cung la Nha xut ban va Nha bin tp kit xut. Nhng nm cui i, 5 cun "Tuy Tng Luc" va Nha vn hoc hin ai Trung Quc la cng hin to ln cua Nha vn Ba Kim cho xa hi.

Ngay 25 thang 11 nm 2003, tai Thng Hai, nhn dip chuc mng ln th 100 ngay sinh Nha vn Ba Kim, Quc Vu Vin Trung Quc trao tng danh hiu vinh d "Nha vn nhn dn" cho Ba Kim.

Nm 1927, cun tiu thuyt u tay mang tn "Mit Vng" khin nhiu ngi bit n Ba Kim, vi sang tac kit xut cua minh, Nha vn Ba Kim dn dn tr thanh cy ai thu trong gii vn hoc Trung Quc. Tai san cua Nha vn Ba Kim khng nhng bao gm 26 b tac phm sang tac bt hu va 10 b tac phm phin dich xut sc, ma con bao gm tinh thn cao thng va nhn cach hoan my cua ng.

Trong long Nha vn Ba Kim lun co mt c m tt ep la: " mi mt ngi u co nha , u co cm n, mi mt trai tim u cam thy m ap".

Nha vn Ba Kim bay to long quan tm va t tng cua minh qua tac phm. Chng quc, chng phong kin, chng ap bc, ku goi binh ng, t do va hanh phuc la ni dung chu yu trong tac phm cua ng. Trong nhiu bai vn cua ng, chung ta co th ghi nhn nhng dong ch nh: "Nguyn tc cuc sng cua chung ta nn la: lam vic tht tha, yu nhn dn mt cach nhit tinh, giup nhng ngi cn quan tm." "Muc tiu cuc sng cua chung ta la giup ngi khac, khin mi mt ngi u cam nhn c m ap nh mua xun, mi mt trai tim u c soi sang, mi ngi u c sng hanh phuc, mi ngi u c phat trin t do."

Nhn ai, trung thanh, chinh nghia, lim khit va chu nghia nhn ao xuyn sut cuc i Nha vn Ba Kim.

Trong tuy but, li ta, th t va li noi cua ng, chung ta co th phat hin nhiu cu v " cuc i n hoa".

Nha vn vit rng: "Co ngi hoi ti, cuc i n hoa co y nghia gi. Ti tra li: chung ta sng khng phai vi n, ma phai t ep thm cho xa hi ma chung ta sinh sng. Chi co sng vi muc ich lam nhng gi minh lam c cho ngi khac, cuc i cua chung ta mi co th n hoa. Nhng ngi chi bit minh, sut i chi vi minh, thi rt cuc chng c gi."

Nm 1978, Nha vn Ba Kim cam thy thi gian con lai cho minh a khng con nhiu, cn phai noi ra nhng gi trong long, co le se co tac dung cho xa hi. Do vy, ng cm but vit bai "i iu cam tng". Khi b "Tuy tng luc" xut ban, Nha vn Ba Kim vit trong bai co ta "Tn Ky" rng: "Trong qua trinh sang tac, ti khng ngng tim toi; trong qua trinh tim toi, ti dn dn nhn thc c minh... Ti khng s au, dam ly ca trai tim minh ra."

Sau khi ra mt c gia, b "Tuy tng luc" a gy nn phan ng manh me, s nhn thc cua moi ngi i vi b sach nay ngay cang ro net va su sc. Nha vn Trng Quang Nin tng noi: "Sc lc va tinh cam cua bai vn tht la to ln, no thu sut trang giy. Ba Kim a danh nhiu chng phn tich su sc tm hn cua minh mt cach khng chut bao lu. Thc ra, ng la phn tich thi ai chung ta, xa hi chung ta va tm hn cua tri thc th h chung ta. Chung ta coi trong nhng bai vn nay, vi nhng dong ch nay th hin nhn cach Nha vn Ba Kim, la cng hin quan trong nht cua ng luc cui i."

Nm 1984, Ba Kim tham gia Hi but quc t ln th 47 triu tp tai T-ki-. Trong hi nghi, Nha vn 81 tui nay noi mt cach thm tinh rng: "Khi ti vn la mt a tre, ti a hp thu nhiu dinh dng t tac phm vn hoc... Tac gia th h trc truyn mi la yu cuc sng ti ti, ti cung truyn mi la nay ti ngi khac..."

Vi tinh thn cao thng nay, thng qua tac phm cua minh, Ba Kim a anh hng nhiu th h c gia.

Trong thi ky sung sc sang tac, ng am nhim Tng Bin tp Nha xut ban i sng vn hoa Thng Hai, khng ly lng, ng a giup va ao tao hang loat tac gia tre tui. Luc cui i, ng nu ra sang kin: thanh lp Nha vn hoc hin ai Trung Quc. ng khng nhng dn u quyn tin, sach va vn hin cua ng, ma con ku goi cac ban be, thm chi gi th ti nhng nha lanh ao hu quan. ng noi: "Nha vn hoc hin ai Trung Quc la khoang san phong phu th hin tm hn tt ep cua nhn dn Trung Quc." "Ti tuyt i khng phai la vi minh, ti sn sang cng hin sc lc cui cung cua minh cho Nha vn hoc hin ai Trung Quc." Hin nay, mi khi c gia y canh cng vao Nha vn hoc hin ai Trung Quc, chc chn u t hao vi co mt kho tang vn hoa giau co nh vy.

Luc sinh thi, Nha vn Ba Kim noi: "c m duy nht cua ti la bin thanh t set, lai trong vt chn m ap cua moi ngi."

Tuy ng a qua i, nhng ng se mai mai bn canh t quc va nhn dn.