Vai net v ai phat thanh quc t Trung QucBan ting Vit Nam

D Bao Thi Tit
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc T́ 
  Đời sống kinh t́ 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa hoc-i sng

Th gii phu n

Vn vn hoa

Cu chuyn cui tun

Truyn thanh ng Trung Quc
(GMT+08:00) 2005-09-23 10:19:42    
Thanh c Binh Dao ni vong tay vi thanh c Provins Phap

Xin Hua
Theo Tn Hoa xa, tuy cach xa nhau mun nui nghin sng, nhng sc quyn du chung cua di san vn hoa th gii a ni hai thanh c lai vi nhau--- trung tun thang 9, thanh c Binh Dao Trung Quc va thanh c Provins Phap ln lt c t chc Giao duc, Khoa hoc va Vn hoa Lin Hip Quc a vao "Danh sach di san vn hoa th gii "? a tr thanh hai thanh ph kt nghia tai Bc Kinh.

Thanh C Binh Giao, ai din cho thanh ph dn tc Han Trung Quc vao thi nha Minh va nha Thanh, a trng din bc tranh lich s hoan chinh khac thng v s phat trin nn kinh t, vn hoa va xa hi Trung Quc. Thanh c Provins la trung tm phat trin lich s C-c giao phng Ty. Minh chng cho s ra i cua nn vn minh thanh ph, co ia vi xa hi va gia tri lich s ht sc quan trong.

Thi trng thanh c Provins ng Chritian Jacob noi: "S c ao cua hai thanh c nay khin chung ln lt tr thanh mu mc v vn hoa lich s cua Trung Quc va chu u, do vy ma hai thanh c nay u co vn mnh nh nhau. Tt ca nhng th v di san kin truc, lich s thanh c quan trong quy gia a khng ngng khin chung gn gui nhau hn."

Bi th huyn uy Binh Dao Ly inh Vu thi cang lac quan i vi s giao lu toan phng vi cua hai thanh c sau khi a kt nghia nay. "Thit lp mi quan h hu nghi se co li cho vic m rng s anh hng cua hai thanh c trn trng quc t, se m mang s giao lu va hp tac v kinh t du lich, bao h vn vt , giao duc v.v... cua hai thanh c nay. i vi Binh Dao ma noi, vic kt nghia vi thanh c Provins mt ln na m canh ca cho Binh Dao hng ra th gii, co li cho Binh Dao thich nghi tt hn vi chinh sach cai cach m ca, tng nhanh vic bao h khai thac thanh c, tng cng s giao lu i ngoai cung nh tinh hu nghi gia Binh Dao vi Phap thm chi vi Lin minh chu u, tng nhanh vic hi nhp trn cac linh vc kinh t, vn hoa, du lich, giao duc vi quc t. Se phat huy vai tro thuc y tich cc i vi vic dc sc cho muc tiu kin tao Binh Dao tinh Sn Ty tr thanh thanh c trung tm cua thng mai, vn hoa va du lich cang ni ting trn th gii va co sc anh hng quan trong nht trong nc Trung Quc".

Thanh C Binh Dao mn phia Nam tinh Sn Ty 90 Km la mt trong nhng ni chng kin va cam nhn nn vn hoa 5 th ky qua cua Trung Quc. Nn vn hoa thng mai Tn tc tinh Sn Ty thi c c bao tn nguyn ven nht tai ni y, cac kin truc c co mt khng hai trong thanh c Binh Dao hu nh khng h thay i trong sut my th ky qua.

Thanh c Provins nm phia ng Pari 80 Km, ca thanh c nay a chng kin s bin thin to ln trong sut thi gian th ky 11 n th ky 13. Bt k la v kinh t, thng mai, vn hoa hay v quy hoach thanh ph, thanh c Brovins vn gi gin hoan chinh b mt vn co cua no. Thanh c Provins cung la mu mc cua thanh c tp chung cac kin truc la thanh ph thng mai vao gia th ky.

c bit, hai thanh c Binh Dao va Provins ang tin hanh ban bac hp tac mt du lich, s trao i lin quan vic bao tn di san th gii cung se c din ra.