Vai net v ai phat thanh quc t Trung QucBan ting Vit Nam

D Bao Thi Tit
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc T́ 
  Đời sống kinh t́ 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa hoc-i sng

Th gii phu n

Vn vn hoa

Cu chuyn cui tun

Truyn thanh ng Trung Quc
(GMT+08:00) 2005-09-02 14:13:37    
Nganh phat thanh, in anh va truyn hinh Trung Quc tran y sc sng

cri

Nghe Online

Hi ch quc t phat thanh, in anh va truyn hinh Trung Quc nm 2005 va b mac tai Bc Kinh ngay 28 thang 8.

Hi ch quc t ln nay din ra trong 5 ngay, la ngay hi ln quc t gm cac ni dung trin lam, giao dich, din an va trao giai v.v., th hin y u s phat trin si ni cua nganh phat thanh, in anh va truyn hinh Trung Quc.

Hi ch quc t phat thanh, in anh va truyn hinh Trung Quc bt u t chc vao nm 2003, hin nay a tr thanh mt thi trng giao dich chng trinh phat thanh, in anh va truyn hinh ln nht chu A.

Hi ch ln nay co quy m ln hn hi ch hai ln trc, din tich trin lam rng khoang 70 nghin met vung. Trong thi gian din ra Hi ch, a t chc cac hoat ng nh Trin lam quc t v chng trinh in anh va truyn hinh, Trin lam thit bi phat thanh, in anh va truyn hinh, Din an quc t v chng trinh th duc th thao, Din an nhn tai lam ngh phat thanh, in anh va truyn hinh, cung nh Hoat ng trao tng giai thng chinh phu cho chng trinh truyn hinh va in anh Trung Quc. Ngot mt nghin c quan va cng ty phng tin truyn thng n t My, Phap, Nht, Han Quc v.v. a tham d Hi ch ln nay.

La ni dung quan trong cua Hi ch, Trin lam thit bi phat thanh, in anh va truyn hinh a thu hut c ng ao doanh nghip ni ting quc t nh Cng ty S-ni, Cng ty Pa-na-s-nic, Cng ty Thm-sn v.v. Ngoai trng bay thit bi va ky thut ra, Hi ch con t chc Hi nghi chu va hn 40 cuc hi thao chuyn . Din tich trin lam cua ai truyn hinh trung ng Trung Quc rng 800 met vung, a trng bay toan din cac thanh qua ng dung ky thut mi va trin khai nghip vu mi cua Trung Quc, cho thy Trung Quc co thc lc hoan thanh vic phat hinh tai ch Th vn hi -lim-pich Bc Kinh nm 2008.

Trin lam quc t v chng trinh in anh va truyn hinh a tao mi trng giao lu va hp tac cho nhng ngi lam ngh phat thanh, in anh va truyn hinh trong va ngoai nc. Trong khu trin lam, thng gia ng uc va mang lai nhiu tac phm hay. Vi du nh, Tp oan Vn Quang Thng Hai mang lai b phim nhiu tp "Da s Bach Ct Tinh", b phim u tin do Trung Quc phat trn man hinh in thoai di ng, va tr thanh im sang cua Hi ch. Nm nay, ai truyn hinh MBC, ai truyn hinh KBS Han Quc a phi hp t chc nha trng bay chng trinh in anh va truyn hinh Han Quc, tao ln hiu ng tp oan. My nm nay, phim truyn va phim truyn hinh Han Quc rt c khan gia Trung Quc a thich, trong nha trin lam chng trinh in anh va truyn hinh Han Quc trng bay rt nhiu anh din vin ni ting Han Quc ma khan gia Trung Quc quen thuc. ng Pac J B, Trng ban quc t ai truyn hinh MBC cho bit:

"Nm nay chung ti mang n gn 50 tac phm mi. Phim truyn va phim truyn hinh Han Quc rt c khan gia Trung Quc hoan nghnh, chung ti se khng ngng nng cao cht lng va ni dung cua phim thu hut cang nhiu khan gia."

Vi nm nay la nm ky nim nhn dn Trung Quc chin thng ach xm lc cua Nht tron 60 nm, nn trong khu trin lam chng trinh in anh va truyn hinh, co rt nhiu phim vi ni dung v chng lai ach xm lc cua Nht; ngoai ra, nganh in anh va truyn hinh Trung Quc cung ngay cang coi trong phat trin thi trng phim cho thanh thiu nin, trong khu trin lam, phim hoat hinh, phim nhiu tp danh cho thiu nhi, chng trinh thiu nhi v.v., ht sc phong phu. Cng ty trach nhim hu han khoa hoc ky thut Minh Nht Star Q ai Loan Trung Quc mang lai xe-ri phim hoat hinh ly ni dung vn hoa truyn thng Trung Quc lam tai. ng S Hao, tr ly Tng giam c Cng ty noi:

"Chung ti mong tim c ban hang i tac. Ln nay tham gia trin lam, nhiu cng ty nc ngoai u to ra rt co hng thu, va mong ai ly phat hanh san phm cua chung ti tai nc ngoai."

Hi ch con thng qua t chc cac din an thuc y giao lu gia ngi ng nganh. "Din an quc t v chng trinh th duc th thao nm 2005" la din an c quan tm nht trong Hi ch ln nay. y la hi nghi cp cao nht trong linh vc chng trinh th duc th thao Trung Quc, cac nhn si ni ting thuc cac gii: phng tin truyn thng, th duc th thao, doanh nghip cua Trung Quc va nc ngoai, nh Chu tich Hi ng quan tri Khu vc chu A-Thai Binh Dng cua NBA My, ngi phu trach Knh th duc th thao NBC, Giam c iu hanh Star TV cung nh nhn vin quan ly cp cao cua cac cng ty ln nh A-i-at, C-ca-c-la, Vn-xva-gn c v.v., u sum hop trong din an, thao lun tng lai cua nganh th duc th thao quc t, y la ln u tin Bc Kinh t chc din an nh vy. Din an nay c t chc trong bi canh Th vn hi Bc Kinh nm 2008 sp n. Trong din an, ng in Tin, Pho Cuc trng Tng Cuc phat thanh, in anh va truyn hinh nha nc Trung Quc cho bit:

"ai hi th thao -lim-pich Bc Kinh nm 2008 se la 'Th vn hi bao v mi trng, Th vn hi th hin trinh khoa hoc ky thut, Th vn hi nhn vn', vi thai m ca la 'thu hut cai hay, la chon ti u', nganh truyn hinh th duc th thao Trung Quc ang hp thu moi kt tinh vn hoa khoa hoc ky thut cua loai ngi b ich s phat trin ban thn, hoan nghnh ban hang chin lc cung mt chi hng trn toan cu, cung chia se tai nguyn vn hoa v chng trinh th duc th thao quc t, on chao c hi va thach thc n t thi trng to ln."

Hoat ng trao tng Giai thng "Phi Thin" va Giai thng "Hoa Biu", hai giai thng chinh phu danh cho ngh thut truyn hinh va ngh thut in anh Trung Quc la mt ni dung truyn thng cua Hi ch. c bit, nm 2004, in anh Trung Quc thc hin bc phat trin to ln, ca nm san xut 212 b phim, doanh thu ban ve at 1,6 ty t, lp ky luc mi trong lich s, tng 60% so vi nm 2003. Hn na, ba b phim Trung Quc "Cng phu", "Thp din mai phuc" va "Thin ha v tc" xp 3 ngi th hang u trong bang sp doanh thu ban ve ca nm, ba b phim noi trn u thc hin doanh thu ban ve vt hang trm triu t, cao hn nhiu so vi doanh thu ban ve cua cac b phim nc ngoai.