Vai net v ai phat thanh quc t Trung QucBan ting Vit Nam

D Bao Thi Tit
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc T́ 
  Đời sống kinh t́ 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa hoc-i sng

Th gii phu n

Vn vn hoa

Cu chuyn cui tun

Truyn thanh ng Trung Quc
(GMT+08:00) 2005-08-16 16:55:16    
Kinh kich "Hoang t bao thu" lam xn xao an Mach

Xin Hua
Theo tin Tn Hoa Xa: Ti ngay 2 thang 8, Kinh kich "Hoang t bao thu" a kt thuc tai Pestival hy kich mua he Hm-let an Mach, 39 t bao an Mach a nht tri anh gia cao i vi cuc biu din. Lin nhng ngay nay, biu din Kinh kich Trung Quc a tr thanh s kin vn hoa nao ng nht an Mach, ni ni ting bi qu hng ng thoai An-ec-sen va Hm-let.

an Mach t chc Festival hy kich mua he Hm-let tai Crn-bc vao thang 8 hang nm. Crn-bc xy dng vao th ky 16, khng nhng la ni cua Hoang t an Mach Hm-let trong truyn thuyt, cung la di san vn hoa th gii Lin hp quc.

V Kinh kich Hoang t bao thu do oan Kinh kich Thng Hai mi bin soan suy din Sch-xpia bng Kinh kich truyn thng, cai bin a mang m y thc hin ai. Cu chuyn cua v kich nay a don n "Nc Xich Thanh" thi c Trung Quc, cac vai trong v kich a i thanh tn Trung Quc, nh Hoang t Hm-let i thanh Hoang t "T an", -ph-li-a i thanh "Tiu th n Ly". Biu din keo dai hai ting ng h, nh mt ln i thoai su sc gia vn hoc phng ty vi hy kich phng ng.

Kinh kich truyn thng Trung Quc a chinh phuc khan gia an Mach kho tinh nht i vi Hm-let. Lin bn ngay, na ting ng h trc khi biu din khan gia a xp hang dai mua ve trc ca. Sau khi kt thuc biu din mi bui, khan gia u v tay hoan h trong thi gian dai gn 10 phut.

"Tai thanh c ni Ham-let tng sinh sng, dung Kinh kich Trung Quc suy din Sch-xpia, y qua la mt y sang tao khng th ng n." Vu trng Vu l tn B Ngoai giao, cu ai s an Mach tai Trung Quc Bram-sen noi vi phong vin Tn Hoa Xa.

"Kinh kich Trung Quc suy din kich Sch-xpia, a tim c im kt hp hoan my cho vn hoa phng ng va phng ty." T bao min phi co s phat hanh ln nht an Mach a binh lun nh vy i vi biu din n t Trung Quc. Tt ca cac t bao an Mach u a tin v bui biu din. Sau khi biu din kt thuc, bao chi an Mach nht tri danh s anh gia "Nm sao" cho bui biu din.

Mt cp v chng ngi an Mach a dung li noi "Rt phng ng, cung rt Sch-xpia" hinh dung Kinh kich Hoang t bao thu. Ho noi, nm nao tai ni y cung c xem Hm-let khac nhau n t cac ni trn th gii, nhng v Kinh kich nay co th la hay nht trong o.

"Trong khi trai qua s thay i to ln do kinh t phat trin mang lai, Trung Quc vn con ngh thut c xa, tuyt ep va rung ng long ngi nh vy. iu nay rt tai tinh." Mt phu n lai xe ba ting ng h t Thuy in n xem biu din a noi nh vy.

ai s Trung Quc tai an Mach Chn Kin Quc cho rng, Kinh kich Trung Quc ni ting an Mach, im thanh cng la ch dung ngh thut truyn thng thun tuy nht i va cham kinh in phng ty, th hin hai b mt va c xa va hin ai cua nn vn hoa Trung Quc.

c bit, Kinh kich Hoang t bao thu a nhn li mi tham gia Festival ngh thut Trung Quc Am-xtex-am Ha Lan t chc vao thang 10, ng thi se biu din ln u tin trong nc tai Festival ngh thut quc t Thng Hai Trung Quc t chc cui nm nay .