Vai net v ai phat thanh quc t Trung QucBan ting Vit Nam

D Bao Thi Tit
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc T́ 
  Đời sống kinh t́ 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa hoc-i sng

Th gii phu n

Vn vn hoa

Cu chuyn cui tun

Truyn thanh ng Trung Quc
(GMT+08:00) 2005-08-09 16:57:45    
Nha ngn ng hoc c cng b "Tp hinh ve kt cu ngn ng th gii"

Xin Hua
Theo tin Tn Hoa Xa: Cac nha ngn ng hoc Hi nghin cu Max Planck c tng hp my nghin thanh qua nghin cu chuyn nganh v ngn ng loai ngi, ve ra "Tp hinh ve kt cu ngn ng th gii" gm 142 hinh ve mau. Chuyn gia cho rng, nhiu s liu bao gm trong tp hinh ve nay se khin so sanh ngn ng hoc ng trn khi im mi.

Hi nghin cu Max Planck ra thng cao bao chi vit, di s lanh ao cua chuyn gia S nghin cu tin hoa nhn loai hoc Hi nghin cu Max Planck, mt tiu ban gm 50 ngi nghin cu s dung khoang 6800 ngun t liu, ve ra "Tp hinh ve kt cu ngn ng th gii" nay. Tp hinh ve a miu ta ni bt s phn b bin lng kt cu ngn ng v ia ly, bao ham thng tin rng rai bin lng kt cu ngn ng nh h thng ng iu, c tinh cua danh t va thanh phn s phc, hinh thc "Tng lai" va "Qua kh" trinh bay bng khu ng, ng khi cu khuyn lnh, th t cua t va s t.

Cun tp ve nay a giup nhn vin nghin cu thu c tin trin mi v nghin cu ngn ng. Ho phat hin, c im kt cu ngn ng chiu s ch c cua ia ly ln hn nhiu so vi cach nghi cua moi ngi trc y. Trong tp hinh ve, c im phn b ia ly xem qua la hiu. Vi du, ngn ng co hai ch cai OE va UE hu nh u min bc luc ia u A, ch khng xut hin phia nam day nui Hy-na-lay-a. Lai vi du, "THE HOUSE OF THE FATHER" loai th t t danh t - thuc cach nay xut hin trong ngn ng Chu Phi, Chu u, Nam My va Trung My, con th t t thuc cach - danh t "THE FATHER''S HOUSE" thi lai chim chu ao trong ngn ng cac khu vc khac.

Tp hinh ve cho thy, bt k cac loai ngn ng co lin quan hay khng v "Gia pha", v c im kt cu mt ngn ng nao o thng co rt nhiu im chung vi ngn ng lang ging vi no v ia ly. Vi du, v "Gia pha" ting Hin-i co lin quan n ting Giec-man, ting R-man va ting Xla-v Chu u, u co th tim v ting me e nguyn thuy ng h n u 6 nghin nm trc. Nhng ting Hin-i lai co s ging nhau gh ngi v mt kt cu vi ting Ta-min khng co chut "Dinh dang" gi vi minh. Cung vy, v kt cu ng phap, ting Phn Lan rt tip cn vi ting Thuy in va ting Nga khng "Dinh dang', nhng lai gn nhau v ia ly, lai khac kha xa so vi ngn ng "Ho hang xa" cua no Xi-b-ri .