Vai net v ai phat thanh quc t Trung QucBan ting Vit Nam

D Bao Thi Tit
China Radio International
Thời sự Trung Quốc 
Thời sự Quốc T́ 
  Đời sống kinh t́ 
  Đời sống xã hội 
  Hộp thư Ngọc Ánh

Khoa hoc-i sng

Th gii phu n

Vn vn hoa

Cu chuyn cui tun

Truyn thanh ng Trung Quc
(GMT+08:00) 2005-08-05 15:48:32    
Nhng ni kem phat trin lai cang cn phai tng cng giao duc

Xin Hua
Theo Tn hoa xa: Tinh Qui Chu a dn u khu vc min ty Trung Quc trong hanh ng t pha "hai iu c ban" o la c ban ph cp giao duc nghia vu 9 nm va c ban xoa nan mu ch cho ngi thanh nin. Hai muc tiu nay se at c trong nm nay, hoan thanh trc 5 nm do Tinh ra, va trc 2 nm so vi muc tiu ra cua nha nc i vi khu vc min ty.

ng Khng Linh Trung, Giam c S Giao duc tinh Qui Chu cho bit: Qui Chu se tr thanh tinh trc tin thc hin muc tiu "hai iu c ban" cua khu vc min ty.

Nhng thanh tu thu c nay cua tinh Qui Chu la khng d ma co. La mt tinh kinh t kem phat trin, Qui Chu co 50 trong s 88 huyn la Huyn trong im giup xoa oi giam ngheo cua nha nc, co gn 70 o/o s huyn ngn sach thu khng u chi. C s mong manh, ngn sach thiu hut tng lam cho cng tac thc hin "hai muc tiu c ban" cua tinh Qui Chu vao mc thp so vi mc binh qun cua ca nc. Khi ca nc c ban thc hin hai muc tiu noi trn vao nm 2000, tinh Qui Chu luc o chim ti mt phn by tng s ngi cua cac khu vc cha thc hin hai muc tiu noi trn trong ca nc.

"Vi ngheo ma khng tng cng giao duc thi lai cang kho thoet ngho; giau ma khng tng cng giao duc thi cung khng giau c lu". Tinh uy va chinh quyn tinh Qui Chu nhn thc su sc iu nay, s phat trin cua Qui Chu khng nhng phai da vao khai thac tai nguyn thin nhin ma cang cn phai da vao khai thac ngun nhn lc, phai chuyn hoa ganh nng dn s thanh u th ngun nhn lc to ln, tng cng sc bt trong phat trin cua tinh Qui Chu.

Trng phong tai chinh k hoach S Giao duc tinh Qui Chu Vng Bich Hai noi "iu then chc trong vic t pha hai iu c ban la u t". bao am vn u t cho giao duc, tinh quyt inh k t nm 2001 cac huyn s dung khoan vn thu c trong cai cach thu va l phi nng thn cho giao duc nng thn khng c thp di 50 o/o, hn na khng c s dung khoan tin nay phat lng cho giao vin. Khoan vn dung cho giao duc nng thn nay mi nm ln ti 500 triu nhn dn t.

giam nhe ganh nng kinh t cho cac gia inh co hoan canh kho khn do con em n hoc, cac em tp trung hoc tp khng phai lo nghi nhiu v kinh t, tinh Qui Chu quyt inh hoan thanh trc 2 nm muc tiu min toan b hoc phi cho hoc sinh ngheo cua nha nc. Tinh a chi 100 triu nhn dn t t ngn sach tinh cho vic nay, khin 1,86 triu hoc sinh ngheo c li. Tinh n nay tinh a u t hn 5,5 ty nhn dn t cho vic thc hin "hai iu c ban", tng gp 4 ln so vi d toan ngn sach ban u.

Hin nay tai nhng vung nng thn kinh t kem phat trin tinh Qui Chu, kin truc ep nht la nha trng, mi trng ep nht la Nha trng, ngi c kinh trong nht la cac thy c giao.